Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Landstingens nettokostnader ku…

Landstingens nettokostnader kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2018. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Stockholms läns landsting 88 3 113 203
Landstinget i Uppsala län 40 58 130 229
Landstinget Sörmland 95 163 105 363
Landstinget i Östergötland 275 43 182 500
Landstinget i Jönköpings län 248 42 142 432
Landstinget Kronoberg 200 50 65 315
Landstinget i Kalmar län 82 65 135 282
Landstinget Blekinge 74 53 178 304
Region Skåne 302 69 5 375
Landstinget Halland 61 66 167 294
Västra Götalandsregionen 304 101 221 627
Landstinget i Värmland 92 46 163 302
Örebro läns landsting 103 89 205 397
Landstinget Västmanland 62 84 117 263
Landstinget Dalarna 133 72 179 384
Landstinget i Gävleborg 112 91 98 300
Landstinget i Västernorrland 162 87 114 363
Jämtlands läns landsting 98 168 171 437
Västerbottens läns landsting 136 86 121 343
Norrbottens läns landsting 160 124 267 551
Samtliga landsting 173 63 134 370
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2009-2018. Kronor per invånare.

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms läns landsting 184 184 183 389 187 191 219 200 237 203
Landstinget i Uppsala län 187 191 180 63 191 201 206 255 290 229
Landstinget Sörmland 190 203 202 53 220 260 271 264 295 363
Landstinget i Östergötland 1 0 1 0 1 1 489 449 442 500
Landstinget i Jönköpings län 249 255 287 129 361 378 379 417 437 432
Landstinget Kronoberg 295 290 311 31 166 163 287 313 294 315
Landstinget i Kalmar län 218 218 240 53 235 267 252 272 259 282
Landstinget Blekinge 242 228 252 39 262 262 262 278 284 304
Region Skåne 320 324 339 440 355 372 449 353 364 375
Landstinget Halland 199 204 209 68 .. 235 238 256 280 294
Västra Götalandsregionen 528 537 542 701 553 580 582 606 494 627
Landstinget i Värmland 245 231 242 68 256 266 268 272 282 302
Örebro läns landsting 185 227 238 77 269 283 326 227 264 397
Landstinget Västmanland 223 218 212 56 232 237 235 235 251 263
Landstinget Dalarna 321 312 324 88 335 352 345 362 360 384
Landstinget i Gävleborg 239 236 256 74 221 300 337 334 305 300
Landstinget i Västernorrland 337 334 318 85 351 348 349 354 360 363
Jämtlands läns landsting 405 384 386 17 142 117 424 435 421 437
Västerbottens läns landsting 357 375 320 87 332 335 334 335 340 343
Norrbottens läns landsting 365 366 418 118 493 516 513 519 513 551
Samtliga landsting 284 287 293 2 636 302 314 362 349 344 370
Utveckling av landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2009-2018. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms läns landsting 100 100 100 212 102 104 119 109 129 111
Landstinget i Uppsala län 100 102 96 34 102 107 110 136 155 122
Landstinget Sörmland 100 107 106 28 116 137 143 139 156 192
Landstinget i Östergötland 100 . . . . . 100 92 90 102
Landstinget i Jönköpings län 100 102 115 52 145 152 152 167 175 173
Landstinget Kronoberg 100 98 105 10 56 55 97 106 99 107
Landstinget i Kalmar län 100 100 110 24 108 123 116 125 119 129
Landstinget Blekinge 100 95 104 16 108 108 109 115 117 126
Region Skåne 100 101 106 137 111 116 140 110 114 117
Landstinget Halland 100 102 105 34 .. 118 120 129 141 148
Västra Götalandsregionen 100 102 103 133 105 110 110 115 94 119
Landstinget i Värmland 100 94 99 28 104 108 109 111 115 123
Örebro läns landsting 100 123 129 42 145 153 177 123 143 215
Landstinget Västmanland 100 98 95 25 104 106 105 106 113 118
Landstinget Dalarna 100 97 101 27 104 110 108 113 112 120
Landstinget i Gävleborg 100 99 107 31 92 126 141 140 128 126
Landstinget i Västernorrland 100 99 94 25 104 103 104 105 107 108
Jämtlands läns landsting 100 95 95 4 35 29 105 108 104 108
Västerbottens läns landsting 100 105 90 24 93 94 94 94 95 96
Norrbottens läns landsting 100 100 115 32 135 141 140 142 140 151
Samtliga landsting 100 101 103 928 106 111 127 123 121 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta