Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket            

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 334

248 228

43,3

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

1 793

60 964

4,2

4,7

Byggindustri

2 482

106 321

5,9

8,3

Handel

3 253

143 506

7,7

11,2

Hotell och restaurang

829

34 595

2,0

2,7

Transport och kommunikation

865

31 782

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 376

351 224

17,4

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 784

101 698

6,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 600

205 864

10,9

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

42 316

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

126

7 926

 

 

Totalt

42 442

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta