Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Bjurholm

85

12

97

102

16

61

Dorotea

103

17

120

114

21

70

Lycksele

401

336

737

96

88

92

Malå

140

42

182

130

43

88

Nordmaling

200

112

312

82

50

67

Norsjö

121

31

152

87

25

57

Robertsfors

178

50

228

77

24

51

Skellefteå

2 534

2 040

4 574

102

90

96

Sorsele

124

34

158

144

43

96

Storuman

476

76

552

236

41

143

Umeå

4 328

5 357

9 685

101

137

118

Vilhelmina

294

94

388

127

44

87

Vindeln

189

4

193

102

2

54

Vännäs

245

41

286

82

15

50

Åsele

121

24

145

126

27

79

Västerbottens län

9 539

8 270

17 809

104

99

101

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Västerbottens län

   

Dagligvaruhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Bjurholm

86

90

93

94

95

97

102

102

103

102

 

Dorotea

118

113

102

105

108

109

104

109

110

114

 

Lycksele

95

96

94

95

97

94

94

94

95

96

 

Malå

105

114

123

127

127

126

129

127

130

130

 

Nordmaling

76

80

86

83

82

82

81

79

81

82

 

Norsjö

84

87

89

91

91

92

93

91

89

87

 

Robertsfors

69

72

73

70

70

70

74

74

76

77

 

Skellefteå

97

101

98

99

99

100

101

101

101

102

 

Sorsele

92

98

109

110

118

128

134

139

139

144

 

Storuman

117

132

147

154

161

177

212

209

223

236

 

Umeå

109

108

105

103

101

101

100

99

100

101

 

Vilhelmina

101

104

109

107

111

114

120

123

124

127

 

Vindeln

84

87

91

92

94

95

95

99

100

102

 

Vännäs

80

79

79

79

79

79

80

82

81

82

 

Åsele

94

93

99

98

107

112

117

121

122

126

 

Västerbottens län

101

102

101

100

100

101

102

102

103

104

 

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 
                       

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Bjurholm

15

15

15

14

15

17

15

15

15

16

 

Dorotea

28

24

24

25

25

25

27

26

25

21

 

Lycksele

96

100

97

100

100

104

99

91

85

88

 

Malå

33

35

37

38

37

39

41

44

43

43

 

Nordmaling

42

41

44

47

44

43

46

45

48

50

 

Norsjö

44

42

41

41

43

22

24

25

25

25

 

Robertsfors

40

28

23

22

23

23

24

24

23

24

 

Skellefteå

94

93

89

92

90

89

90

88

87

90

 

Sorsele

32

30

32

36

37

39

39

41

37

43

 

Storuman

42

37

36

40

38

34

35

37

39

41

 

Umeå

114

118

117

114

115

116

115

116

135

137

 

Vilhelmina

45

43

41

42

44

45

45

43

43

44

 

Vindeln

19

16

14

12

12

9

4

3

3

2

 

Vännäs

20

18

18

18

18

17

16

14

15

15

 

Åsele

21

22

24

24

25

27

27

26

28

27

 

Västerbottens län

89

89

88

88

88

88

88

88

96

99

 

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 
                       

Totalt detaljhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Bjurholm

51

54

54

55

56

58

61

60

61

61

 

Dorotea

73

70

64

66

68

68

67

69

69

70

 

Lycksele

95

98

95

98

98

98

97

92

90

92

 

Malå

69

76

80

83

84

84

87

87

88

88

 

Nordmaling

59

61

66

65

64

63

64

62

65

67

 

Norsjö

64

65

65

67

68

58

60

59

58

57

 

Robertsfors

55

51

48

47

47

47

50

50

51

51

 

Skellefteå

96

97

94

96

95

95

96

95

95

96

 

Sorsele

62

65

71

74

79

85

89

91

90

96

 

Storuman

80

86

92

98

101

108

128

126

134

143

 

Umeå

111

113

111

108

107

108

108

107

117

118

 

Vilhelmina

73

74

75

75

79

81

84

84

85

87

 

Vindeln

52

53

53

53

54

54

52

53

53

54

 

Vännäs

50

49

49

49

50

49

50

49

49

50

 

Åsele

58

58

62

61

67

71

74

75

77

79

 

Västerbottens län

95

96

94

94

94

95

96

95

100

101

 

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Källa: HUI

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta