Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

380

287

20 712

14 579

EU

515

2 017

28 897

102 093

Övriga Europa

99

92

6 531

7 151

Fjärran Östern

120

318

7 647

21 204

Övriga Asien

60

52

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

140

372

8 104

18 726

Sydamerika

31

16

2 094

967

Afrika

45

18

2 420

1 308

Samtliga

732

2 376

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

51,9

12,1

51,4

12,2

EU

70,4

84,9

71,7

85,4

Övriga Europa

13,5

3,9

16,2

6,0

Fjärran Östern

16,4

13,4

19,0

17,7

Övriga Asien

8,2

2,2

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

19,1

15,7

20,1

15,7

Sydamerika

4,2

0,7

5,2

0,8

Afrika

6,1

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Västerbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

400

393

355

364

376

391

380

59

58

50

52

52

52

52

EU

436

425

606

475

485

506

515

64

63

85

67

66

67

70

Övriga Europa

96

106

56

101

98

107

99

14

16

8

14

13

14

14

Fjärran Östern

104

110

75

115

120

127

120

15

16

11

16

16

17

16

Övriga Asien

43

61

33

63

61

63

60

6

9

5

9

8

8

8

Nord- och Centralamerika

112

115

76

131

134

142

140

16

17

11

19

18

19

19

Sydamerika

37

42

24

40

41

37

31

5

6

3

6

6

5

4

Afrika

48

47

28

53

52

55

45

7

7

4

8

7

7

6

Samtliga

682

678

712

704

730

751

732

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

297

275

1385

282

279

291

287

18

17

69

13

13

12

12

EU

1217

1262

327

1744

1824

2000

2 017

74

76

16

81

83

85

85

Övriga Europa

71

67

94

85

80

82

92

4

4

5

4

4

3

4

Fjärran Östern

247

276

76

318

331

305

318

15

17

4

15

15

13

13

Övriga Asien

53

55

38

53

56

56

52

3

3

2

2

3

2

2

Nord- och Centralamerika

382

348

56

410

386

386

372

23

21

3

19

17

16

16

Sydamerika

10

10

10

13

11

17

16

1

1

1

1

0

1

1

Afrika

19

15

8

19

16

20

18

1

1

0

1

1

1

1

Samtliga

1650

1663

1994

2146

2207

2356

2 376

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Västerbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

400

393

355

364

376

391

380

59

58

50

52

52

52

52

EU

436

425

606

475

485

506

515

64

63

85

67

66

67

70

Övriga Europa

96

106

56

101

98

107

99

14

16

8

14

13

14

14

Fjärran Östern

104

110

75

115

120

127

120

15

16

11

16

16

17

16

Övriga Asien

43

61

33

63

61

63

60

6

9

5

9

8

8

8