Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Bjurholm

35

2

 

2

39

415

9,4

Dorotea

51

30

 

 

81

577

14,0

Lycksele

210

86

11

1

308

2 855

10,8

Malå

69

12

 

 

81

705

11,5

Nordmaling

110

30

 

 

140

1 136

12,3

Norsjö

63

21

1

1

86

861

10,0

Robertsfors

64

13

 

1

78

1 116

7,0

Skellefteå

1 213

544

19

11

1 787

16 445

10,9

Sorsele

40

16

 

1

57

505

11,3

Storuman

130

66

 

16

212

1 277

16,6

Umeå

2 567

1 008

50

7

3 632

31 538

11,5

Vilhelmina

121

94

2

 

217

1 399

15,5

Vindeln

60

15

 

 

75

1 140

6,6

Vännäs

93

26

 

 

119

1 465

8,1

Åsele

37

14

 

 

51

521

9,8

Västerbottens län

4 863

1 977

83

40

6 963

61 955

11,2

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Bjurholm

15

5

 

4

24

424

5,7

Dorotea

22

21

 

2

45

629

7,2

Lycksele

113

98

9

2

222

3 168

7,0

Malå

20

7

 

 

27

844

3,2

Nordmaling

52

9

 

 

61

1 256

4,9

Norsjö

19

10

 

 

29

912

3,2

Robertsfors

50

15

1

3

69

1 239

5,6

Skellefteå

518

337

15

26

896

18 990

4,7

Sorsele

21

9

 

3

33

558

5,9

Storuman

59

52

 

26

137

1 425

9,6

Umeå

1 381

1 017

32

30

2 460

33 740

7,3

Vilhelmina

64

52

1

 

117

1 358

8,6

Vindeln

28

11

 

 

39

1 412

2,8

Vännäs

51

23

 

 

74

1 548

4,8

Åsele

21

7

 

 

28

602

4,7

Västerbottens län

2 434

1 673

58

96

4 261

68 105

6,3

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Bjurholm

50

7

0

6

63

839

7,5

Dorotea

73

51

0

2

126

1 206

10,4

Lycksele

323

184

20

3

530

6 023

8,8

Malå

89

19

0

0

108

1 549

7,0

Nordmaling

162

39

0

0

201

2 392

8,4

Norsjö

82

31

1

1

115

1 773

6,5

Robertsfors

114

28

1

4

147

2 355

6,2

Skellefteå

1 731

881

34

37

2 683

35 435

7,6

Sorsele

61

25

0

4

90

1 063

8,5

Storuman

189

118

0

42

349

2 702

12,9

Umeå

3 948

2 025

82

37

6 092

65 278

9,3

Vilhelmina

185

146

3

0

334

2 757

12,1

Vindeln

88

26

0

0

114

2 552

4,5

Vännäs

144

49

0

0

193

3 013

6,4

Åsele

58

21

0

0

79

1 123

7,0

Västerbottens län

7 297

3 650

141

136

11 224

130 060

8,6

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               
               

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bjurholm

39

29

35

35

36

40

44

32

39

Dorotea

50

61

58

57

63

57

72

63

81

Lycksele

276

293

298

286

309

335

327

312

308

Malå

74

79

87

78

84

83

78

73

81

Nordmaling

103

123

133

128

130

114

122

139

140

Norsjö

77

73

76

75

78

74

78

81

86

Robertsfors

76

79

81

77

86

84

88

72

78

Skellefteå

1 628

1 631

1 693

1 668

1 724

1 769

1 798

1 806

1 787

Sorsele

53

53

65

53

58

60

53

48

57

Storuman

187

202

196

189

196

186

186

198

212

Umeå

2 897

2 813

2 890

2 784

2 857

3 094

3 131

3 276

3 632

Vilhelmina

154

156

165

168

177

184

207

224

217

Vindeln

79

76

82

81

99

80

82

84

75

Vännäs

105

106

117

111

118

110

117

115

119

Åsele

50

53

47

42

48

47

47

51

51

Västerbottens län

5 848

5 827

6 023

5 832

6 063

6 317

6 430

6 574

6 963

Riket

242 902

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bjurholm

19

24

23

17

20

19

21

19

24

Dorotea

34

43

42