Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP energisektorns andel

BRP energisektorns andel

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor. Till enegisektorn räknas SNI 40-41, el, gas, värme, vatten- och reningsverk.
PDF
Diagram nuläge
Energisektorns andel av bruttoregionprodukten 2015

Region Förädlingsvärde energisektorn, miljoner kronor Andel av totala BRP %
Stockholms län 21 027 1,6
Uppsala län 3 750 2,7
Södermanlands län 1 139 1,3
Östergötlands län 2 921 1,8
Jönköpings län 1 879 1,5
Kronobergs län 861 1,1
Kalmar län 2 714 3,5
Gotlands län 515 2,8
Blekinge län 1 090 2,1
Skåne län 13 717 2,9
Hallands län 4 076 4,0
Västra Götalands län 9 768 1,4
Värmlands län 4 948 5,5
Örebro län 1 267 1,2
Västmanlands län 1 772 1,8
Dalarnas län 2 512 2,6
Gävleborgs län 2 121 2,3
Västernorrlands län 3 272 3,6
Jämtlands län 3 319 7,8
Västerbottens län 4 038 4,2
Norrbottens län 4 195 4,2
Riket 90 901 2,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta