Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2018, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Bjurholm 23,15 11,30 34,45
Dorotea 23,85 11,30 35,15
Lycksele 23,10 11,30 34,40
Malå 23,40 11,30 34,70
Nordmaling 23,30 11,30 34,60
Norsjö 23,40 11,30 34,70
Robertsfors 23,15 11,30 34,45
Skellefteå 22,65 11,30 33,95
Sorsele 23,15 11,30 34,45
Storuman 23,15 11,30 34,45
Umeå 22,85 11,30 34,15
Vilhelmina 23,45 11,30 34,75
Vindeln 23,65 11,30 34,95
Vännäs 23,65 11,30 34,95
Åsele 23,15 11,30 34,45
Västerbottens län 22,91 11,30 34,21
Riket 20,74 11,39 32,12

Primärkommunal skattesats 2007-2018

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bjurholm

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

Dorotea

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,90

23,90

23,90

23,95

23,85

23,85

Lycksele

22,85

22,85

22,85

22,85

22,85

22,85

23,05

23,05

23,05

23,10

23,10

23,10

Malå

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

Nordmaling

22,65

22,65

22,65

23,05

23,05

23,05

23,25

23,25

23,25

23,30

23,30

23,30

Norsjö

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,15

23,35

23,35

23,35

23,40

23,40

23,40

Robertsfors

22,40

22,40

22,40

22,40

22,40

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

Skellefteå

22,40

22,40

22,40

22,40

22,40

22,40

22,60

22,60

22,60

22,65

22,65

22,65

Sorsele

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

Storuman

22,40

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

Umeå

22,60

22,60

22,60

22,60

22,60

22,60

22,80

22,80

22,80

22,85

22,85

22,85

Vilhelmina

22,90

22,90

22,90

23,20

23,20

23,20

23,40

23,40

23,40

23,45

23,45

23,45

Vindeln

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,65

23,65

23,65

Vännäs

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,60

23,65

23,65

23,65

Åsele

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

22,90

23,10

23,10

23,10

23,15

23,15

23,15

Västerbottens län

22,60

22,61

22,61

22,63

22,63

22,64

22,84

22,84

22,86

22,92

22,91

22,91

Riket

20,78

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

                         

Landstingskommunal skattesats 2007-2018

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Västerbottens län

10,50

10,65

10,50

10,50

10,50

10,50

10,30

10,80

10,80

10,80

11,30

11,30

Riket

10,78

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2007-2018. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bjurholm

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

100

Dorotea

100

100

100

100

100

100

104

103

103

104

103

103

Lycksele

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

100

Malå

100

101

101

101

101

101

102

101

101

101

101

101

Nordmaling

100

99

99

101

101

101

102

101

101

101

101

101

Norsjö

100

101

101

101

101

101

102

101

101

101

101

101

Robertsfors

100

98

98

98

98

100

101

100

100

100

100

100

Skellefteå

100

98

98

98

98

98

99

98

98

98

98

98

Sorsele

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

100

Storuman

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

100

Umeå

100

99

99

99

99

99

100

99

99

99

99

99

Vilhelmina

100

100

100

101

101

101

102

101

101

102

101

101

Vindeln

100

100

100

100

100

100

101

100

100

102

102

102

Vännäs

100

100

100

100

100

100

101

100

102

102

102

102

Åsele

100

100

100

100

100

100

101

100

100

100

100

100

Västerbottens län

100

99

99

99

99

99

100

99

99

99

99

99

Riket

100

90

90

91

91

90

90

89

90

90

90

90

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2007-2018. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Västerbottens län

100

101

99

100

100

100

98

105

100

100

105

100

Riket

100

102

101

103

103

105

106

109

105

105

105

101

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta