Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201901

657

1 299

22 367

71 155

952

96 430

201902

977

1 397

22 308

71 001

980

96 663

201903

1 895

1 401

26 538

82 721

1 215

113 770

201904

2 261

1 474

20 302

78 666

1 090

103 793

201905

536

1 573

27 520

94 608

1 054

125 291

201906

736

1 336

25 900

86 225

941

115 138

201907

1 029

1 576

17 486

61 958

978

83 027

201908

1 185

1 574

20 744

73 036

1 109

97 648

201909

1 006

1 563

26 950

87 997

1 025

118 541

201910

605

1 744

30 735

92 113

981

126 178

201911

428

1 520

25 104

85 528

941

113 521

201912

 

 

 

 

 

 

2019 Totalt

11 315

16 457

265 954

885 008

11 266

1 190 000

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201801

805

1 373

30 025

75 603

1 188

108 994

201802

1 573

1 306

30 569

78 079

1 320

112 847

201803

2 222

1 431

36 262

89 424

1 631

130 970

201804

2 285

1 605

35 587

84 599

1 029

125 105

201805

274

862

42 627

103 881

572

148 216

201806

0

1

38 283

87 564

0

125 848

201807

753

1 034

34 008

68 016

840

104 651

201808

861

1 187

35 862

79 354

974

118 238

201809

708

1 238

34 303

90 998

959

128 206

201810

487

1 296

33 176

103 942

891

139 792

201811

477

1 574

31 088

90 823

1 030

124 992

201812

597

1 294

27 158

79 387

990

109 426

2018 Totalt

11 042

14 201

408 948

1 031 670

11 424

1 477 285

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta