Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-11-02
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Mitt

Riket            

Region Mitt

Riket

Brott mot liv och hälsa

7 364

91 127

8,0

9,1

Brott mot frihet och frid

12 177

160 457

13,2

16,0

Ärekränkningsbrott

1 072

14 071

1,2

1,4

Sexualbrott

1 980

21 991

2,2

2,2

Brott mot familj

129

1 904

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

37 436

486 410

40,7

48,4

Bedrägeribrott

16 982

208 688

18,5

20,7

Förskingring o annan trolöshet

1 219

16 542

1,3

1,6

Brott mot borgenärer

17

14 269

0,0

1,4

Skadegörelsebrott

11 050

180 907

12,0

18,0

Brott mot allmänheten

1 592

18 838

1,7

1,9

Brott mot staten

2 297

33 872

2,5

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 901

89 917

8,6

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

10 719

100 447

11,7

10,0

Övriga straffrättsliga brott

6 605

74 886

7,2

7,4

Summa brott

118 544

1 514 902

128,9

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Mitt (Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

8,4

8,7

8,0

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

13,1

13,4

13,2

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,2

1,2

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,8

2,1

2,2

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

43,3

41,4

40,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

18,9

19,2

18,5

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

12,1

11,4

12,0

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,7

1,5

1,7

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,8

2,4

2,5

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,6

8,2

8,6

Brott mot narkotikastrafflagen