Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Västmanlands län

Riket          

Västmanlands län

Riket

Våldsbrott

2 857

109 425

10,4

10,9

Sexualbrott

612

23 473

2,1

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

4 719

198 087

16,7

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

187

8 107

0,8

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

11 497

491 067

33,5

48,8

Bilbrott

2 493

101 818

7,8

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

4 658

182 680

13,1

18,2

Vissa trafikbrott

2 383

90 051

9,3

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

4 056

131 710

14,0

13,1

Smugglings- och tullbrott

11

4 633

0,1

0,5

Vapenbrott

544

16 611

1,9

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

3 924

224 011

12,9

22,3

Ekonomisk brottslighet

46

32 131

0,1

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

267

7 897

1,3

0,8

Övriga brott

857

49 644

3,1

4,9

Summa brott

39 111

1 514 902

129,8

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet