Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arboga

475

258

733

100

59

80

Fagersta

392

160

552

86

38

63

Hallstahammar

428

122

550

78

24

52

Kungsör

143

3

146

49

1

26

Köping

967

525

1 492

108

64

87

Norberg

141

27

168

71

15

44

Sala

782

449

1 231

101

64

83

Skinnskatteberg

124

23

147

82

17

51

Surahammar

266

31

297

77

10

45

Västerås

5 525

6 998

12 523

108

149

127

Västmanlands län

9 243

8 596

17 839

100

102

101

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Västmanlands län

Dagligvaruhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

89

88

96

100

100

108

102

99

99

100

Fagersta

99

88

88

88

88

89

87

87

85

86

Hallstahammar

83

80

79

79

78

79

78

77

74

78

Kungsör

51

55

56

55

54

51

53

50

50

49

Köping

100

98

95

98

105

108

110

110

109

108

Norberg

80

80

79

77

81

74

74

72

70

71

Sala

101

102

102

105

102

103

99

100

102

101

Skinnskatteberg

78

79

79

81

88

90

83

82

87

82

Surahammar

75

75

71

74

75

76

76

77

77

77

Västerås

108

107

106

108

109

108

108

108

107

108

Västmanlands län

99

98

97

99

101

104

100

100

99

100

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

59

61

60

60

57

56

58

55

56

59

Fagersta

45

45

44

43

40

40

41

41

39

38

Hallstahammar

28

26

25

28

28

29

32

30

31

24

Kungsör

3

3

2

2

3

2

3

4

3

1

Köping

67

62

63

66

65

64

66

62

62

64

Norberg

9

9

10

15

21

20

21

16

14

15

Sala

61

70

70

68

67

71

71

64

64

64

Skinnskatteberg

15

18

23

20

17

17

16

16

16

17

Surahammar

15

11

9

10

10

10

10

10

9

10

Västerås

153

142

142

149

156

153

151

150

151

149

Västmanlands län

102

97

97

101

105

96

103

102

102

102

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totalt detaljhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

74

74

78

80

79

83

81

78

78

80

Fagersta

72

67

66

66

65

65

65

65

63

63

Hallstahammar

56

54

53

54

54

55

56

54

53

52

Kungsör

27

29

29

29

29

28

29

28

27

26

Köping

83

81

79

83

86

87

89

87

86

87

Norberg

45

45

45

47

52

48

49

45

43

44

Sala

81

87

86

87

85

87

86

83

83

83

Skinnskatteberg

47

49

51

51

53

55

51

50

53

51

Surahammar

45

44

40

42

43

44

44

44

44

45

Västerås

130

124

124

128

132

129

129

128

128

127

Västmanlands län

101

98

97

100

103

100

102

101

101

101

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta