Detaljhandelns omsättning - Regionfakta
Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2017-09-01
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2016, miljoner konor inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arboga

467

244

711

99

56

78

Fagersta

390

166

556

85

39

63

Hallstahammar

397

155

552

74

31

53

Kungsör

142

9

151

50

3

27

Köping

958

509

1 467

109

62

86

Norberg

139

26

165

70

14

43

Sala

770

450

1 220

102

64

83

Skinnskatteberg

130

22

152

87

16

53

Surahammar

261

30

291

77

9

44

Västerås

5 370

7 005

12 375

107

151

128

Västmanlands län

9 024

8 616

17 640

99

102

101

Riket

339 333

315 434

654 767

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta