Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 116 865
Fagersta 114 375
Hallstahammar 110 441
Kungsör 119 653
Köping 104 972
Norberg 100 781
Sala 119 577
Skinnskatteberg 122 838
Surahammar 115 571
Västerås 95 614
Västmanlands län 112 069
Riket 110 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta