Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västmanlands län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 937 3 872 5 809
Uppsala län 1 239 1 783 3 022
Södermanlands län 1 198 1 481 2 679
Dalarnas län 638 955 1 593
Örebro län 537 860 1 397
Västra Götalands län 168 405 573
Skåne län 89 195 284
Östergötlands län 72 159 231
Gävleborgs län 52 140 192
Jönköpings län 37 82 119
Värmlands län 19 74 93
Västernorrlands län 26 57 83
Norrbottens län 26 56 82
Hallands län 23 39 62
Västerbottens län 17 43 60
Kalmar län 14 40 54
Jämtlands län 19 33 52
Kronobergs län 10 31 41
Blekinge län 9 19 28
Totalt 12 12 24

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta