Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Arboga 17,0
Fagersta 19,2
Hallstahammar 18,7
Kungsör 19,3
Köping 18,4
Norberg 17,3
Sala 18,3
Skinnskatteberg 15,8
Surahammar 18,5
Västerås 19,1
Västmanlands län 18,7
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 17,5 17,2 15,7 16,7 16,6 16,4 16,5 16,5 16,9 16,8 17,0 17,0
Fagersta 16,0 16,0 14,8 16,1 16,4 17,0 18,0 18,4 18,7 19,0 19,1 19,2
Hallstahammar 17,7 17,3 16,1 17,3 17,0 17,1 17,8 17,8 18,1 18,3 18,5 18,7
Kungsör 18,9 18,3 16,5 17,4 17,5 17,4 17,8 18,0 17,9 18,3 18,7 19,3
Köping 16,5 16,5 15,3 16,5 16,5 16,6 17,2 17,4 17,6 17,9 18,2 18,4
Norberg 16,9 16,5 14,4 15,4 15,9 15,6 15,9 15,9 16,6 16,5 16,7 17,3
Sala 17,2 16,8 15,3 16,7 16,6 16,7 17,0 17,2 17,4 17,7 18,1 18,3
Skinnskatteberg 16,4 15,4 13,6 14,3 13,7 14,3 14,9 15,4 15,8 16,3 16,0 15,8
Surahammar 18,5 17,9 16,2 17,0 17,0 17,4 17,4 17,4 18,0 18,3 18,3 18,5
Västerås 18,3 18,1 16,6 17,8 17,7 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,9 19,1
Västmanlands län 17,8 17,5 16,1 17,3 17,2 17,3 17,6 17,8 18,1 18,3 18,5 18,7
Riket 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 98 90 95 95 94 94 94 97 96 97 97
Fagersta 100 99 92 101 102 106 112 115 117 119 119 120
Hallstahammar 100 98 91 98 96 96 100 100 102 103 104 105
Kungsör 100 97 87 92 92 92 94 95 94 97 99 102
Köping 100 100 93 100 100 101 104 105 106 109 110 111
Norberg 100 98 85 91 94 92 94 94 98 98 99 102
Sala 100 98 89 97 97 98 99 100 101 103 105 107
Skinnskatteberg 100 94 83 87 83 87 91 94 96 99 98 96
Surahammar 100 97 88 92 92 94 94 94 97 99 99 100
Västerås 100 99 90 97 97 97 98 99 101 102 103 104
Västmanlands län 100 98 90 97 97 97 99 100 101 103 104 105
Riket 100 99 91 98 98 98 100 101 102 103 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta