Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Västmanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 621

8 127

2,8

3,0

2,9

3,1

5-9

7 735

8 237

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

7 500

8 056

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

7 097

7 952

2,6

2,9

2,6

2,8

20-24

7 619

8 276

2,8

3,1

2,9

3,2

25-29

8 901

9 549

3,3

3,5

3,5

3,7

30-34

7 897

8 382

2,9

3,1

3,2

3,4

35-39

7 590

7 868

2,8

2,9

3,0

3,2

40-44

7 862

8 112

2,9

3,0

3,1

3,2

45-49

8 587

9 038

3,2

3,3

3,2

3,3

50-54

9 242

9 675

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

7 947

8 201

2,9

3,0

2,9

2,9

60-64

7 426

7 624

2,7

2,8

2,8

2,8

65-69

8 143

7 856

3,0

2,9

2,8

2,7

70-74

8 385

7 878

3,1

2,9

2,8

2,7

75-79

5 879

5 507

2,2

2,0

2,0

1,8

80-84

4 144

3 338

1,5

1,2

1,4

1,1

85-89

2 983

1 943

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 570

723

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

423

144

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

53

5

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

134 604

136 491

49,7

50,3

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta