Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arboga

2 409

1 462

3 096

3 586

3 585

14 138

Fagersta

2 586

1 251

3 104

3 385

3 138

13 464

Hallstahammar

3 027

1 572

3 689

4 014

3 884

16 186

Kungsör

1 674

813

1 852

2 242

2 086

8 667

Köping

4 827

2 567

6 037

6 640

6 197

26 268

Norberg

1 005

538

1 196

1 509

1 547

5 795

Sala

4 176

2 166

5 114

5 753

5 607

22 816

Skinnskatteberg

700

378

828

1 224

1 299

4 429

Surahammar

1 871

903

2 203

2 592

2 519

10 088

Västerås

29 025

16 009

40 261

37 245

29 538

152 078

Västmanlands län

51 300

27 659

67 380

68 190

59 400

273 929

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arboga

17,0

10,3

21,9

25,4

25,4

100

Fagersta

19,2

9,3

23,1

25,1

23,3

100

Hallstahammar

18,7

9,7

22,8

24,8

24,0

100

Kungsör

19,3

9,4

21,4

25,9

24,1

100

Köping

18,4

9,8

23,0

25,3

23,6

100

Norberg

17,3

9,3

20,6

26,0

26,7

100

Sala

18,3

9,5

22,4

25,2

24,6

100

Skinnskatteberg

15,8

8,5

18,7

27,6

29,3

100

Surahammar

18,5

9,0

21,8

25,7

25,0

100

Västerås

19,1

10,5

26,5

24,5

19,4

100

Västmanlands län

18,7

10,1

24,6

24,9

21,7

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta