Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-10-12
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Arboga

407

16 730

41 106

1 202

Fagersta

415

11 792

28 413

878

Hallstahammar

282

11 332

40 186

712

Kungsör

..

..

..

..

Köping

758

34 298

45 248

1 317

Norberg

200

6 608

33 039

1 140

Sala

481

17 894

37 203

796

Skinnskatteberg

115

5 513

47 939

1 244

Surahammar

235

8 133

34 610

809

Västerås

4 123

243 834

59 140

1 639

Västmanlands län

7 140

362 221

50 731

1 345

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

         
         

Ekonomiskt bistånd 2007-2017, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

367

393

474

443

456

467

456

410

388

431

407

Fagersta

286

318

369

476

480

346

369

373

334

342

415

Hallstahammar

354

361

398

450

435

424

439

418

422

345

282

Kungsör

135

133

185

187

157

161

177

174

173

179

..

Köping

880

930

1 062

1 107

994

872

869

788

756

789

758

Norberg

136

129

146

136

145

147

185

188

217

179

200

Sala

625

619

708

750

725

686

630

576

572

491

481

Skinnskatteberg

138

146

149

132

123

111

149

159

138

..

115

Surahammar

221

204

239

268

257

254

241

284

284

241

235

Västerås

4 739

4 716

4 937

4 884

4 381

4 080

4 208

4 100

4 027

4 123

4 123

Västmanlands län

7 797

7 867

8 577

8 708

8 066

7 488

7 645

7 400

7 247

7 215

7 140

Riket

211586

215172

237307

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

1 006

972

1 210

1 312

1 336

1 326

1 250

1 052

975

1 114

1 202

Fagersta

685

767

838

1 203

1 355

743

734

772

691

739

878

Hallstahammar

867

960

1 151

1 435

1 323

1 103

998

1 028

1 063

890

712

Kungsör

469

655

839

853

639

610

705

686

632

733

..

Köping

1 414

1 687

1 988

2 102

1 975

1 414

1 531

1 312

1 208

1 312

1 317

Norberg

772

718

725

686

714

787

993

974

992

1 005

1 140

Sala

979

979

1 120

1 291

1 272

1 146

991

886

853

767

796

Skinnskatteberg

756

877

869

783

854

629

910

968

992

..

1 244

Surahammar

800

849

942

930

1 130

1 015

942

838

954

785

809

Västerås

1 536

1 603

1 780

1 815

1 575

1 544

1 576

1 545

1 469

1 574

1 639

Västmanlands län

1 268

1 349

1 525

1 609

1 471

1 338

1 353

1 296

1 239

1 265

1 345

Riket

968

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

Källa: Socialstyrelsen

                       

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

100

107

129

121

124

127

124

112

106

117

111

Fagersta

100

111

129

166

168

121

129

130

117

120

145

Hallstahammar

100

102

112

127

123

120

124

118

119

97

80

Kungsör

100

99

137

139

116

119

131

129

128

133

..

Köping

100

106

121

126

113

99

99

90

86

90

86

Norberg

100

99

113

120

116

110

101

92

92

132

147

Sala

100

99

113

120

116

110

101

92

92

79

77

Skinnskatteberg

100

106

108

96

89

80

108

115

100

..

83

Surahammar

100

92

108

121

116

115

109

129

129

109

106

Västerås

100

100

104

103

92

86

89

87

85

87

87

Västmanlands län

100

101

110

112

103

96

98

95

93

93

92

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

100

97

120

130

133

132

124

105

97

111

119

Fagersta

100

112

122

176

198

108

107

113

101

108

128

Hallstahammar

100

111

133

166

153

127

115

119

123

103

82

Kungsör

100

140

179

182

136

130

150

146

135

156

..

Köping

100

119

141

149

140

100

108

93

85

93

93

Norberg

100

93

94

89

92

102

129

126

128

130

148

Sala

100

100

114

132

130

117

101

91

87

78

81

Skinnskatteberg

100

116

115

104

113

83

120

128

131

..

165

Surahammar

100

106

118

116

141

127

118

105

119

98

101

Västerås

100

104

116

118

103

101

103

101

96

102

107

Västmanlands län

100

106

120

127

116

106

107

102

98

100

106

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta