Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arboga 24,8 75,2
Fagersta 27,9 72,1
Hallstahammar 26,5 73,5
Kungsör 29,9 70,1
Köping 25,5 74,5
Norberg 22,9 77,1
Sala 27,3 72,7
Skinnskatteberg 27,9 72,1
Surahammar 26,4 73,6
Västerås 28,6 71,4
Västmanlands län 27,7 72,3
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 21,6 23,9 25,9 19,5 21,0 22,5 21,8 22,9 22,8 24,0 24,8
Fagersta 19,2 22,4 22,6 23,9 24,0 26,1 26,9 25,0 27,2 27,4 27,9
Hallstahammar 20,4 19,5 20,8 21,9 20,2 21,1 24,5 23,4 24,7 26,5 26,5
Kungsör 24,6 23,3 25,8 22,4 25,7 23,0 24,7 25,8 28,2 25,9 29,9
Köping 19,8 18,9 19,1 20,8 21,1 21,7 22,8 24,4 22,1 23,8 25,5
Norberg 19,9 19,8 25,6 26,2 22,3 22,5 26,9 25,4 25,0 23,3 22,9
Sala 20,7 21,4 19,6 18,8 21,0 22,7 23,6 24,9 27,3 26,3 27,3
Skinnskatteberg 21,0 24,3 20,4 23,8 22,1 18,5 21,8 23,5 27,1 27,5 27,9
Surahammar 23,8 22,7 23,4 24,4 24,7 24,2 23,0 26,5 24,1 25,4 26,4
Västerås 21,6 22,0 23,5 23,5 24,5 24,3 25,5 26,8 26,9 27,0 28,6
Västmanlands län 21,3 21,6 22,7 22,6 23,4 23,5 24,8 25,8 26,0 26,3 27,7
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,4 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 110 120 90 97 104 101 106 105 111 114
Fagersta 100 116 118 125 125 136 140 130 142 143 145
Hallstahammar 100 96 102 107 99 103 120 115 121 129 130
Kungsör 100 95 105 91 104 94 100 105 115 97 121
Köping 100 95 96 105 106 110 115 123 111 117 129
Norberg 100 99 129 131 112 113 135 128 125 132 115
Sala 100 103 95 91 101 109 114 120 132 133 132
Skinnskatteberg 100 116 97 113 105 88 104 112 129 121 133
Surahammar 100 96 98 103 104 102 96 111 101 113 111
Västerås 100 102 109 109 113 112 118 124 124 122 132
Västmanlands län 100 101 107 106 110 110 116 121 122 131 130
Riket 100 104 108 110 114 114 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta