Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 557 7 377 88,9
Fagersta 6 253 7 162 87,3
Hallstahammar 7 538 8 460 89,1
Kungsör 4 113 4 490 91,6
Köping 12 057 14 059 85,8
Norberg 2 788 3 008 92,7
Sala 10 625 12 006 88,5
Skinnskatteberg 2 172 2 259 96,1
Surahammar 4 830 5 207 92,8
Västerås 64 366 85 768 75,0
Västmanlands län 121 299 149 796 81,0
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3
Demografisk försörjningskvot 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 81,2 82,7 84,0 85,3 86,8 86,5 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9
Fagersta 80,0 80,4 80,7 80,3 81,7 82,7 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3
Hallstahammar 82,0 81,5 82,8 82,4 82,8 83,1 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1
Kungsör 77,9 77,9 80,0 81,7 83,2 84,1 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6
Köping 75,0 75,4 76,7 77,9 78,6 79,4 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8
Norberg 76,5 78,2 80,3 80,7 82,4 83,3 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7
Sala 76,6 77,2 78,0 78,9 78,8 78,9 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5
Skinnskatteberg 78,7 79,1 79,7 81,9 81,9 85,3 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1
Surahammar 78,9 80,3 80,9 80,7 81,5 84,3 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8
Västerås 69,8 70,3 71,2 71,5 71,8 72,1 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0
Västmanlands län 73,6 74,1 75,1 75,5 76,0 76,5 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0
Riket 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 100 102 103 105 107 107 106 107 108 108 109
Fagersta 100 100 101 100 102 103 106 106 107 108 109
Hallstahammar 100 99 101 100 101 101 104 105 105 107 109
Kungsör 100 100 103 105 107 108 110 111 113 114 118
Köping 100 101 102 104 105 106 108 110 111 112 114
Norberg 100 102 105 105 108 109 113 112 113 116 121
Sala 100 101 102 103 103 103 106 108 110 112 116
Skinnskatteberg 100 101 101 104 104 108 113 115 115 120 122
Surahammar 100 102 103 102 103 107 109 108 112 116 118
Västerås 100 101 102 102 103 103 104 105 106 107 107
Västmanlands län 100 101 102 103 103 104 105 106 107 109 110
Riket 100 101 101 102 102 103 104 104 105 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta