Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2018. Västmanlands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 1 354 1 478 2 832
Utvandrare 392 473 865
Flyttningsnetto 962 1 005 1 967

Invandrare och utvandrare 1990-2018

 

 

 

 

 

     

År

Västmanlands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

1 006

1 261

319

367

687

894

1 581

1991

675

744

302

379

373

365

738

1992

735

756

352

414

383

342

725

1993

1 074

1 066

384

415

690

651

1 341

1994

1 597

1 563

417

425

1 180

1 138

2 318

1995

622

618

387

423

235

195

430

1996

539

436

401

428

138

8

146

1997

571

566

471

464

100

102

202

1998

591

576

422

465

169

111

280

1999

640

528

429

433

211

95

306

2000

666

603

365

372

301

231

532

2001

754

738

328

325

426

413

839

2002

777

710

312

346

465

364

829

2003

803

678

314

343

489

335

824

2004

720

755

332

359

388

396

784

2005

749

779

364

412

385

367

752

2006

1 047

1 030

419

493

628

537

1 165

2007

1 003

961

373

439

630

522

1 152

2008

978

955

351

449

627

506

1 133

2009

1 085

1 082

302

361

783

721

1 504

2010

899

1 054

427

503

472

551

1 023

2011

909

975

382

435

527

540

1 067

2012

531

1 022

407

501

124

521

645

2013

1 347

1 457

442

531

905

926

1 831

2014

1 370

1 772

428

444

942

1 328

2 270

2015

1 449

1 980

558

713

891

1 267

2 158

2016

1 688

2 281

378

451

1 310

1 830

3 140

2017

1 487

1 707

344

374

1 143

1 333

2 476

2018

1 354

1 478

392

473

962

1 005

1 967

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta