Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Arboga

224,4

296,8

Fagersta

229,7

300,5

Hallstahammar

229,0

300,8

Kungsör

226,4

288,7

Köping

228,4

305,1

Norberg

228,6

294,7

Sala

229,9

294,5

Skinnskatteberg

226,9

285,6

Surahammar

225,7

304,8

Västerås

251,0

334,4

Västmanlands län

240,8

318,2

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

171,3

177,8

180,0

180,9

186,0

192,7

197,5

202,5

209,9

216,8

224,4

Fagersta

181,7

187,9

188,1

189,9

195,9

203,6

208,1

211,5

217,3

223,1

229,7

Hallstahammar

171,9

178,0

181,3

183,2

187,9

193,7

200,2

205,4

213,4

223,0

229,0

Kungsör

179,2

184,0

188,4

189,9

196,4

203,5

204,8

207,2

213,5

221,0

226,4

Köping

171,3

178,5

179,1

180,3

186,4

193,2

199,1

206,8

213,2

221,3

228,4

Norberg

167,6

175,8

178,0

180,0

184,8

195,4

199,2

201,7

212,6

222,7

228,6

Sala

168,5

176,0

180,0

182,7

187,1

194,7

202,0

207,6

214,2

223,5

229,9

Skinnskatteberg

170,6

178,6

180,6

183,1

190,8

196,7

202,8

204,6

208,6

219,3

226,9

Surahammar

175,6

180,9

182,7

184,4

189,3

195,4

202,1

205,1

211,8

219,5

225,7

Västerås

183,5

191,6

196,1

198,5

204,4

212,5

219,1

226,1

234,3

243,5

251,0

Västmanlands län

178,5

186,0

189,4

191,6

197,3

204,9

211,1

217,2

224,8

233,6

240,8

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

239,0

248,9

246,8

250,3

260,0

265,7

269,5

270,8

274,4

284,3

296,8

Fagersta

255,7

264,4

259,5

258,4

268,6

277,3

277,9

276,5

281,7

288,7

300,5

Hallstahammar

237,4

246,0

241,8

245,2

255,0

264,2

268,1

273,8

281,7

290,8

300,8

Kungsör

248,0

255,4

253,9

253,7

265,4

270,4

271,3

273,9

277,8

283,5

288,7

Köping

244,2

252,4

245,7

249,1

264,7

271,2

275,7

279,8

288,8

294,5

305,1

Norberg

239,4

251,1

247,1

248,2

257,0

266,4

272,2

266,9

273,4

284,4

294,7

Sala

229,6

238,8

240,3

246,4

253,9

260,9

266,2

269,8

277,3

285,4

294,5

Skinnskatteberg

226,4

231,7

230,6

236,9

242,7

249,8

256,4

261,5

262,4

276,9

285,6

Surahammar

247,1

255,0

253,1

257,2

268,4

276,2

278,5

280,7

288,3

293,8

304,8

Västerås

267,7

276,9

278,7

280,9

290,8

301,1

307,5

312,5

319,6

326,7

334,4

Västmanlands län

255,1

264,0

263,7

266,5

276,8

285,8

291,0

294,9

301,8

309,3

318,2

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

100

104

105

106

109

112

115

118

123

127

131

Fagersta

100

103

104

105

108

112

115

116

120

123

126

Hallstahammar

100

104

105

107

109

113

116

119

124

130

133

Kungsör

100

103

105

106

110

114

114

116

119

123

126

Köping

100

104

105

105

109

113

116

121

124

129

133

Norberg

100

105

106

107

110

117

119

120

127

133

136

Sala

100

104

107

108

111

116

120

123

127

133

136

Skinnskatteberg

100

105

106

107

112

115

119

120

122

129

133

Surahammar

100

103

104

105

108

111

115

117

121

125

129

Västerås

100

104

107

108

111

116

119

123

128

133

137

Västmanlands län

100

104

106

107

111

115

118

122

126

131

135

Riket

100

104

106

108

111

116

120

123

127

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

100

104

103

105

109

111

113

113

115

119

124

Fagersta

100

103

101

101

105

108

109

108

110

113

118

Hallstahammar

100

104

102

103

107

111

113

115

119

122

127

Kungsör

100

103

102

102

107

109

109

110

112

114

116

Köping

100

103

101

102

108

111

113

115

118