Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Besöksstatistik

Besöksstatistik

Senast uppdaterad 2019-09-02
PDF
Diagram nuläge

Antal unika sidvisningar 2019

                         

                              

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Norrbottens län

12294

14480

14131

13772

16959

10764

9574

11494

 

 

 

 

Skånes län

12432

11813

14006

13124

14952

10169

8752

10896

 

 

 

 

Västra Götalands län

7501

7491

8577

8282

9870

7785

5684

7812

 

 

 

 

Värmlands län

4589

4416

5044

4634

4581

4178

2696

4207

 

 

 

 

Hallands län

4693

4397

5101

4507

5638

4512

3125

4100

 

 

 

 

Örebros län

4146

4369

4324

3703

4448

2780

2668

3962

 

 

 

 

Södermanlands län

4136

4929

4238

4027

4742

3215

2730

3663

 

 

 

 

Västmanlands län

4321

5348

5009

4277

5184

2872

2318

3462

 

 

 

 

Västerbottens län

4854

5390

5232

4493

5369

3416

2469

3273

 

 

 

 

Gotlands län

3678

3202

3302

4637

4157

2572

3090

3196

 

 

 

 

Jämtlands län

4047

4048

3968

3524

4875

2832

3097

3179

 

 

 

 

Uppsala län

1955

5734

2369

2866

3172

2012

2170

2599

 

 

 

 

Totalt

66691

69883

72932

68980

80775

57107

48373

61843

0

0

0

0

                         
                         
 
                         

                              

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Norrbottens län

11939

11900

13404

13031

12715

9725

6511

13091

28265

13693

11761

11430

Skånes län

12347

10367

12941

12191

12075

11235

9040

15151

28750

13905

12260

10199

Västra Götalands län

9344

7585

9626

8349

8068

7820

5823

9263

14136

10355

7851

6845

Värmlands län

4357

3422

4761

4095

3818

3088

2331

3532

5989

4134

4943

4183

Hallands län

4147

4007

4410

4389

5123

3940

5043

5756

6707

4712

4231

3859

Västerbottens län

4637

3673

4285

4297

4923

3086

1699

3964

6565

4039

3724

3770

Västmanlands län

4583

4237

4971

5343

4561

2581

1252

2077

2754

1422

4095

3715

Örebros län

3462

3711

4718

3852

4029

3408

2688

4310

6513

4329

3454

3653

Södermanlands län

4467

3978

4336

4656

3787

3365

2249

4192

6854

4118

3707

2945

Jämtlands län

3793

4530

4980

4722

3416

3442

2640

3434

5013

2750

1919

2895

Gotlands län

2779

2192

3024

2915

3311

2321

2711

3436

4864

2998

3296

2679

Totalt

65854

59602

71456

67840

65826

54011

41987

68206

116410

66455

61241

56173

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta