Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Arboga

871

1 184

29

355

1 568

22,6

Fagersta

829

1 113

36

344

1 493

23,0

Hallstahammar

913

1 439

41

404

1 884

21,4

Kungsör

457

866

8

230

1 104

20,8

Köping

1 548

2 242

65

740

3 047

24,3

Norberg

387

418

13

161

592

27,2

Sala

1 382

1 993

52

554

2 599

21,3

Skinnskatteberg

275

336

14

115

465

24,7

Surahammar

560

910

23

267

1 200

22,3

Västerås

9 107

14 496

298

4 786

19 580

24,4

Västmanlands län

16 329

24 997

579

7 956

33 532

23,7

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 22,1 22,6 22,9 23,3 24,0 23,6 23,5 23,5 24,1 22,6
Fagersta 23,3 22,9 22,5 23,7 24,0 23,0 23,4 22,7 23,2 23,0
Hallstahammar 20,2 19,9 20,5 20,3 21,3 22,2 22,1 21,8 21,9 21,4
Kungsör 21,0 21,6 22,5 22,6 23,3 21,2 20,6 21,4 21,5 20,8
Köping 23,1 23,5 24,3 24,8 24,6 24,7 23,8 24,7 24,8 24,3
Norberg 23,2 23,2 24,9 25,4 24,6 23,0 24,1 24,2 26,2 27,2
Sala 22,6 22,4 22,9 23,3 23,4 22,9 22,8 22,1 21,5 21,3
Skinnskatteberg 22,3 24,5 25,4 25,8 24,7 25,6 26,3 24,9 24,9 24,7
Surahammar 19,6 20,0 20,7 20,8 20,5 20,3 20,4 20,4 21,0 22,3
Västerås 24,3 24,3 24,5 24,5 24,7 24,7 24,7 24,8 24,6 24,4
Västmanlands län 23,3 23,4 23,8 23,9 24,1 24,0 23,9 24,0 23,9 23,7
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 103 104 106 109 107 107 107 109 103
Fagersta 100 98 97 102 103 99 100 98 100 99
Hallstahammar 100 98 102 101 106 110 110 108 108 106
Kungsör 100 103 107 107 111 101 98 102 102 99
Köping 100 102 105 107 106 107 103 107 107 105
Norberg 100 100 107 110 106 99 104 104 113 117
Sala 100 99 101 103 104 102 101 98 95 94
Skinnskatteberg 100 110 114 116 110 115 118 111 111 111
Surahammar 100 102 106 106 105 103 104 104 107 113
Västerås 100 100 101 101 102 102 102 102 101 101
Västmanlands län 100 100 102 103 104 103 103 103 103 102
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta