Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

30 736

994 654

Tjänsteproducenter

37 313

2 042 839

Offentlig förvaltning

19 308

838 883

Ej branschfördelat

11 404

509 121

Summa

98 761

4 385 497

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Procent

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

31,1

22,7

Tjänsteproducenter

37,8

46,6

Offentlig förvaltning

19,6

19,1

Ej branschfördelat

11,5

11,6

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

20 944

20 478

11 445

7 034

59 901

2002

22 632

20 549

11 890

7 462

62 533

2003

22 775

21 115

12 703

7 602

64 195

2004

23 562

21 928

13 033

7 739

66 262

2005

22 905

23 295

13 397

8 085

67 682

2006

26 578

24 249

13 734

8 728

73 289

2007

28 768

25 715

14 247

9 247

77 977

2008

28 583

26 635

14 629

9 284

79 131

2009

24 460

26 631

14 778

9 141

75 010

2010

28 408

28 114

14 790

9 876

81 188

2011

29 239

29 794

14 894

10 073

84 000

2012

28 183

30 273

15 339

9 895

83 690

2013

28 150

31 431

16 499

9 995

86 075

2014

27 092

33 227

17 327

9 948

87 594

2015

31 087

35 520

18 487

10 933

96 027

2016

30 736

37 313

19 308

11 404

98 761

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           
           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

108

100

104

106

104

2003

109

103

111

108

107

2004

113

107

114

110

111

2005

109

114

117

115

113

2006

127

118

120

124

122

2007

137

126

124

131

130

2008

136

130

128

132

132

2009

117

130

129

130

125

2010

136

137

129

140

136

2011

140

145

130

143

140

2012

135

148

134

141

140

2013

134

153

144

142

144

2014

129

162

151

141

146

2015

148

173

162

155

160

2016

147

182

169

162

165

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

175

175

177

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           
           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta