Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2015. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 610 142
Uppsala län 396 92
Södermanlands län 305 71
Östergötlands län 374 87
Jönköpings län 369 86
Kronobergs län 399 93
Kalmar län 330 77
Gotlands län 325 76
Blekinge län 337 79
Skåne län 368 86
Hallands län 326 76
Västra Götalands län 434 101
Värmlands län 327 76
Örebro län 358 83
Västmanlands län 365 85
Dalarnas län 351 82
Gävleborgs län 335 78
Västernorrlands län 373 87
Jämtlands län 336 78
Västerbottens län 362 84
Norrbottens län 404 94
Riket 429 100
BRP per invånare 2004-2015. Tusental kronor

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 436 453 471 501 508 514 524 546 548 552 576 610
Uppsala län 283 297 315 318 335 324 338 351 355 371 379 396
Södermanlands län 246 253 265 289 296 262 300 308 309 297 298 305
Östergötlands län 267 277 291 314 314 316 329 339 339 346 357 374
Jönköpings län 283 276 302 327 333 301 316 336 336 341 352 369
Kronobergs län 286 272 310 336 343 309 338 350 353 363 367 399
Kalmar län 258 267 285 288 307 277 305 310 303 310 315 330
Gotlands län 242 247 259 271 267 264 276 292 293 304 309 325
Blekinge län 285 293 299 319 317 294 312 307 298 315 324 337
Skåne län 275 284 300 331 321 304 322 327 329 334 347 368
Hallands län 258 262 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326
Västra Götalands län 310 319 342 358 367 347 368 380 377 388 404 434
Värmlands län 254 258 273 281 288 262 289 299 305 309 312 327
Örebro län 274 277 303 314 313 301 324 339 346 342 349 358
Västmanlands län 268 273 295 313 317 299 322 331 328 334 336 365
Dalarnas län 275 288 305 320 321 298 318 334 329 329 337 351
Gävleborgs län 262 272 287 291 303 294 313 303 310 313 325 335
Västernorrlands län 287 297 305 312 326 325 345 352 352 351 358 373
Jämtlands län 261 274 289 281 313 298 349 325 320 323 332 336
Västerbottens län 270 279 304 302 312 297 325 329 337 334 340 362
Norrbottens län 286 305 338 341 378 315 414 423 411 407 404 404
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                    

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014

2015

Stockholms län

140

141

138

139

138

145

140

141

142

140

142

142

Uppsala län

91

92

92

88

91

92

90

91

92

94

93

92

Södermanlands län

79

79

78

80

81

74

80

80

80

76

73

71

Östergötlands län

86

86

85

87

86

89

88

88

88

88

88

87

Jönköpings län

91

86

89

91

91

85

84

87

87

87

87

86

Kronobergs län

92

84

91

93

93

87

90

90

91

92

90

93

Kalmar län

83

83

84

80

84

78

81

80

78

79

78

77

Gotlands län

78

77

76

75

73

75

74

75

76

77

76

76

Blekinge län

91

91

88

89

86

83

83

79

77

80

80

79

Skåne län

88

88

88

92

87

86

86

84

85

85

85

86

Hallands län

83

81

84

80

85

82

85

82

80

81

79

76

Västra Götalands län  

99

99

100

99

100

98

98

98

97

99

100

101

Värmlands län

81

80

80

78

78

74

77

77

79

79

77

76

Örebro län

88

86

89

87

85

85

86

88

89

87

86

83

Västmanlands län

86

85

87

87

86

84

86

86

85

85

83

85

Dalarnas län

88

89

89

89

87

84

85

86

85

84

83

82

Gävleborgs län

84

84

84

81

83

83

83

78

80

80

80

78

Västernorrlands län

92

92

89

87

89

92

92

91

91

89

88

87

Jämtlands län

84

85

85

78

85

84

93

84

83

82

82

78

Västerbottens län

87

87

89

84

85

84

87

85

87

85

84

84

Norrbottens län

92

95

99

95

103

89

110

109

106

104

100

94

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2004=100

                         

Region                  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014

2015

Stockholms län

100

104

108

115

117

118

120

125

126

127

132

140

Uppsala län

100

105

111

112

118

114

119

124

125

131

134

140

Södermanlands län

100

103

108

117

120

107

122

125

126

121

121

124

Östergötlands län

100

104

109

118

118

118

123

127

127

130

134

140

Jönköpings län

100

98

107

116

118

106

112

119

119

120

124

130

Kronobergs län

100

95

108

117

120

108

118

122

123

127

128

140