Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västmanlands län 896 776 528 830
Riket 934 887 548 896

BRP per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

540

542

341

544

2002

577

544

329

553

2003

604

571

344

575

2004

630

588

354

594

2005

660

599

368

615

2006

730

620

382

657

2007

757

635

399

683

2008

740

637

417

685

2009

705

645

436

683

2010

809

652

448

730

2011

824

656

454

739

2012

774

673

462

730

2013

773

695

481

743

2014

744

722

498

747

2015

883

754

518

814

2016

896

776

528

830

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

934

887

548

896

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2016. Index år 2000=100

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

107

100

97

102

2003

112

105

101

106

2004

117

109

104

109

2005

122

111

108

113

2006

135

114

112

121

2007

140

117

117

126

2008

137

118

122

126

2009

131

119

128

126

2010

150

120

132

134

2011

153

121

133

136

2012

143

124

136

134

2013

143

128

141

137

2014

138

133

146

137

2015

164

139

152

150

2016

166

143

155

153

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

154

160

162

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta