Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2015. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 381 111
Uppsala län 333 97
Södermanlands län 317 93
Östergötlands län 331 97
Jönköpings län 313 92
Kronobergs län 327 96
Kalmar län 317 93
Gotlands län 267 78
Blekinge län 322 94
Skåne län 329 96
Hallands län 302 88
Västra Götalands län 341 100
Värmlands län 323 94
Örebro län 322 94
Västmanlands län 339 99
Dalarnas län 326 95
Gävleborgs län 324 95
Västernorrlands län 321 94
Jämtlands län 298 87
Västerbottens län 323 94
Norrbottens län 340 99
Riket 342 100
Lönesumma per sysselsatt 2004-2015. Tusental kronor

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 277 283 296 309 320 325 333 345 356 361 368 381
Uppsala län 234 242 249 258 271 279 286 297 306 315 324 333
Södermanlands län 233 240 250 259 274 276 285 294 300 305 311 317
Östergötlands län 233 243 251 262 275 284 292 299 310 315 325 331
Jönköpings län 226 237 249 260 269 273 278 287 297 303 308 313
Kronobergs län 232 240 251 261 273 282 286 298 304 306 316 327
Kalmar län 224 231 241 252 264 269 277 293 297 302 311 317
Gotlands län 196 194 198 208 226 229 238 242 247 252 260 267
Blekinge län 226 231 241 255 274 278 283 292 301 306 317 322
Skåne län 235 243 249 260 274 283 289 298 307 312 318 329
Hallands län 215 223 228 236 249 256 264 273 280 285 291 302
Västra Götalands län 245 253 264 275 288 295 299 309 318 324 331 341
Värmlands län 235 246 251 262 276 285 290 296 306 306 316 323
Örebro län 234 241 249 257 271 279 282 294 304 311 318 322
Västmanlands län 241 251 257 269 282 293 297 309 317 323 330 339
Dalarnas län 236 244 255 264 277 287 290 302 307 315 319 326
Gävleborgs län 224 238 247 258 272 278 287 295 304 309 319 324
Västernorrlands län 231 240 246 259 268 279 285 294 301 305 313 321
Jämtlands län 210 218 226 238 252 265 271 270 283 289 299 298
Västerbottens län 235 243 248 263 271 282 287 292 299 307 316 323
Norrbottens län 234 245 256 265 283 292 300 310 316 321 332 340
Riket 244 253 262 274 286 294 300 310 319 325 332 342
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 114 112 113 113 112 111 111 111 112 111 111 111
Uppsala län 96 96 95 94 95 95 95 96 96 97 98 97
Södermanlands län 95 95 95 95 96 94 95 95 94 94 94 93
Östergötlands län 95 96 96 96 96 97 97 96 97 97 98 97
Jönköpings län 93 94 95 95 94 93 93 93 93 93 93 92
Kronobergs län 95 95 96 95 95 96 95 96 95 94 95 96
Kalmar län 92 91 92 92 92 91 92 95 93 93 94 93
Gotlands län 80 77 76 76 79 78 79 78 77 78 78 78
Blekinge län 93 91 92 93 96 95 94 94 94 94 95 94
Skåne län 96 96 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96
Hallands län 88 88 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88
Västra Götalands län 100 100 101 100 101 100 100 100 100 100 100 100
Värmlands län 96 97 96 96 97 97 97 95 96 94 95 94
Örebro län 96 95 95 94 95 95 94 95 95 96 96 94
Västmanlands län 99 99 98 98 99 100 99 100 99 99 99 99
Dalarnas län 97 96 97 96 97 98 97 97 96 97 96 95
Gävleborgs län 92 94 94 94 95 95 96 95 95 95 96 95
Västernorrlands län 95 95 94 95 94 95 95 95 94 94 94 94
Jämtlands län 86 86 86 87 88 90 90 87 89 89 90 87
Västerbottens län 96 96 95 96 95 96 96 94 94 94 95 94
Norrbottens län 96 97 98 97 99 99 100 100 99 99 100 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta