Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2019-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2018

Kommun/Region Enkelresor per person
Arboga 34
Fagersta 28
Hallstahammar 15
Kungsör 14
Köping 14
Norberg 18
Sala 20
Skinnskatteberg 8
Surahammar 11
Västerås 22
Västmanlands län 20
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Arboga 32 33 34 34 26 23 24 37 34 34 34
Fagersta 25 29 35 28 26 34 20 .. 27 .. 28
Hallstahammar 24 30 22 20 21 23 23 .. 19 .. 15
Heby 18 19 21 20 26 29
Kungsör 26 24 27 27 23 - 29 18 19 17 14
Köping 36 38 29 29 22 22 23 19 16 16 14
Norberg 39 35 35 13 24 13 14 18 17 17 18
Sala 19 17 21 24 19 21 23 29 27 25 20
Skinnskatteberg 15 11 12 16 9 9 11 7 6 8 8
Surahammar 32 41 30 26 - 36 10 .. 9 10 11
Västerås 51 58 52 41 51 28 27 23 22 23 22
Västmanlands län 38 42 38 31 34 26 24 23 21 22 20
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2018

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 104 106 107 81 72 76 115 106 107 106
Fagersta 101 116 140 111 105 137 80 .. 111 .. 115
Hallstahammar 102 126 92 83 89 97 96 .. 81 .. 62
Heby 103 105 113 109 142 158
Kungsör 104 93 104 105 88 - 111 70 72 64 53
Köping 105 104 81 79 61 61 62 51 44 44 39
Norberg 106 90 88 33 61 33 35 47 43 44 47
Sala 107 89 109 124 100 110 119 151 141 132 106
Skinnskatteberg 108 76 81 108 60 60 74 46 40 51 51
Surahammar 109 128 95 83 - 114 33 .. 29 33 36
Västerås 110 112 101 79 99 55 53 46 43 46 43
Västmanlands län 111 108 99 81 88 68 62 59 55 56 53
Riket 112 96 89 90 79 75 79 82 80 84 83

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta