Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2018-08-17
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

14 049

99

37

41

-4

244

144

100

18

66

16

Fagersta

13 463

50

53

26

27

222

197

25

-1

-7

33

Hallstahammar

16 104

52

43

55

-12

270

205

65

35

20

10

Kungsör

8 608

-6

22

23

-1

152

156

-4

-10

-16

22

Köping

26 194

72

76

78

-2

312

237

75

-11

59

27

Norberg

5 827

-12

14

14

0

116

131

-15

-16

-24

25

Sala

22 725

89

59

71

-12

329

231

98

26

30

42

Skinnskatteberg

4 432

-6

7

14

-7

99

99

0

-3

-18

21

Surahammar

9 989

-11

14

33

-19

169

164

5

-29

11

23

Västerås

151 077

513

473

290

183

1 722

1 419

303

-9

78

234

Västmanlands län

272 468

840

798

645

153

2 601

1 949

652

.

199

453

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

13 950

16

28

49

-21

204

169

35

8

12

15

Fagersta

13 413

-2

30

48

-18

196

181

15

-8

-23

46

Hallstahammar

16 052

54

43

56

-13

256

185

71

28

24

19

Kungsör

8 614

11

25

30

-5

154

142

12

-16

-2

30

Köping

26 122

6

67

89

-22

274

252

22

12

-37

47

Norberg

5 839

43

15

21

-6

156

108

48

-2

11

39

Sala

22 636

5

52

83

-31

267

231

36

6

-3

33

Skinnskatteberg

4 438

7

9

16

-7

104

98

6

11

-22

17

Surahammar

10 000

-37

23

31

-8

154

184

-30

-45

6

9

Västerås

150 564

430

423

389

34

1 704

1 321

383

6

214

163

Västmanlands län

271 628

533

715

812

-97

2 545

1 947

598

.

180

418

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2017 och folkmängd 31 december 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

13 934

39

39

44

-5

225

180

45

25

-13

33

Fagersta

13 415

-39

45

50

-5

201

237

-36

-9

-54

27

Hallstahammar

15 998

104

47

43

4

293

194

99

46

29

24

Kungsör

8 603

37

18

26

-8

209

164

45

17

-13

41

Köping

26 116

-6

70

78

-8

305

308

-3

-44

-23

64

Norberg

5 796

-17

13

23

-10

148

155

-7

-23

-47

63

Sala

22 631

11

49

58

-9

244

225

19

-14

9

24

Skinnskatteberg

4 431

23

8

14

-6

123

92

31

-4

9

26

Surahammar

10 037

-31

29

26

3

164

199

-35

-40

-3

8

Västerås

150 134

439

422

317

105

1 749

1 427

322

46

41

235

Västmanlands län

271 095

560

740

679

61

2 557

2 077

480

.

-65

545

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

13 895

-40

38

34

4

209

253

-44

-28

-32

16

Fagersta

13 454

-16

45

32

13

265

295

-30

14

-62

18

Hallstahammar

15 894

55

47

43

4

337

286

51

-10

44

17

Kungsör

8 566

8

28

15

13

173

177

-4

-34

-1

31

Köping

26 122

61

68

80

-12

398

340

58

19

-40

79

Norberg

5 813

-3

14

14

0

126

138

-12

-6

-49

43

Sala

22 620

81

58

72

-14

347

261

86

-8

42

52

Skinnskatteberg

4 408

-16

11

18

-7

111

124

-13

-9

-15

11

Surahammar

10 068

35

29

26

3

201

167

34

-3

2

35

Västerås

149 695

815

440

289

151

2 421

1 816

605

65

234

306

Västmanlands län

270 535

980

778

623

155

3 358

2 627

731

.

123

608

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta