Fastighetspriser - Regionfakta
Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2018-04-27
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

 

 

 

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

 

 

 

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

 

 

 

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

 

 

 

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

 

 

 

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

 

 

 

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

 

 

 

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

 

 

 

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

 

 

 

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

 

 

 

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

 

 

 

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

 

 

 

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

 

 

 

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

 

 

 

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

 

 

 

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

 

 

 

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

 

 

 

Västernorrlands län

1 443

1 536

1 426

1 521

1 557

 

 

 

Jämtlands län

1 744

1 831

1 658

1 893

1 964

 

 

 

Västerbottens län

1 945

1 973

1 952

2 100

2 345

 

 

 

Norrbottens län

1 552

1 472

1 639

1 649

1 633

 

 

 

Riket

2 880

2 961

2 971

3 031

3 139

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2017-2018, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

2,02

2,08

2,08

2,09

2,00

 

 

 

Uppsala län

2,01

2,04

2,06

2,10

1,99

 

 

 

Södermanlands län

2,01

2,11

2,15

2,16

2,12

 

 

 

Östergötlands län

2,12

2,15

2,20

2,18

2,15

 

 

 

Jönköpings län

1,94

2,02

2,11

2,15

2,15

 

 

 

Kronobergs län

1,90

1,97

2,01

2,03

1,99

 

 

 

Kalmar län

1,91

1,92

1,92

2,00

2,04

 

 

 

Gotlands län

1,87

2,04

2,10

1,93

2,06

 

 

 

Blekinge län

1,73

1,77

1,89

1,91

1,97

 

 

 

Skåne län

1,82

1,87

1,93

1,93

1,94

 

 

 

Hallands län

1,96

1,95

1,99

1,98

1,93

 

 

 

Västra Götalands län

2,02

2,06

2,10

2,10

2,09

 

 

 

Värmlands län

1,92

1,93

1,98

2,03

1,96

 

 

 

Örebro län

2,01

1,95

2,03

2,09

2,01

 

 

 

Västmanlands län

2,01

2,13

2,18

2,30

2,17

 

 

 

Dalarnas län

2,03

2,11

2,21

2,15

2,25

 

 

 

Gävleborgs län

1,98

2,09

2,08

2,08

2,17

 

 

 

Västernorrlands län

2,05

2,17

2,13

2,16

2,27

 

 

 

Jämtlands län

1,89

1,97

1,96

2,05

1,96

 

 

 

Västerbottens län

2,13

2,19

2,15

2,27

2,28

 

 

 

Norrbottens län

2,13

2,09

2,14

2,13

2,07

 

 

 

Riket

1,97

2,03

2,06

2,08

2,05

 

 

 

* i förhållande till 2010 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta