Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem - Regionfakta
Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2018-08-13
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2014 ff (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västmanlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
201806 59 64 805 145 060 46 423 2 142 4 702 1 899 55 166
201805 58 67 103 140 497 52 518 1 085 2 951 1 584 58 138
201804 55 64 649 137 972 49 223 2 392 3 114 1 122 55 851
201803 50 65 173 138 627 45 256 2 819 3 731 1 416 53 222
201802 49 53 876 115 028 39 810 1 722 2 679 1 144 45 355
201801 49 57 680 123 291 37 657 630 2 968 627 41 882
201712 51 56 115 118 802 31 638 424 2 415 751 35 228
201711 53 59 885 126 589 47 985 899 3 101 1 537 53 522
201710 58 62 126 131 711 48 487 1 910 5 403 877 56 677
201709 58 60 174 129 159 48 742 985 5 861 1 272 56 860
201708 58 62 894 134 235 52 753 1 212 5 412 1 106 60 483
201707 57 53 837 117 083 41 617 2 205 3 512 802 48 136
201706 56 53 607 114 803 37 301 1 259 2 650 913 42 123
201705 56 55 374 120 120 40 040 759 3 041 772 44 612
201704 53 53 271 114 053 37 378 844 1 957 1 186 41 365
201703 50 54 753 115 951 36 897 750 2 030 765 40 442
201702 49 49 670 102 104 31 032 825 2 225 1 149 35 231
201701 49 52 813 107 029 27 421 707 1 785 556 30 469
201612 48 51 433 103 091 27 664 442 1 385 569 30 060
201611 51 54 171 110 763 37 899 869 2 062 664 41 494
201610 54 55 957 114 871 40 319 1 512 1 793 1 441 45 065
201609 56 55 759 118 063 41 097 1 075 2 176 1 007 45 355
201608 57 57 743 123 016 41 418 1 238 5 536 1 099 49 291
201607 57 55 691 120 624 43 201 3 443 2 502 709 49 855
201606 58 55 342 118 301 38 538 1 439 2 156 998 43 131
201605 59 58 233 123 886 38 398 832 2 281 985 42 496
201604 53 55 530 111 362 39 702 1 460 2 055 776 43 993
201603 51 55 446 111 617 30 884 697 1 153 507 33 241
201602 51 53 069 106 932 29 057 552 1 313 497 31 419
201601 50 52 657 106 804 27 240 667 940 733 29 580
201512 53 52 653 106 324 27 184 638 1 248 888 29 958
201511 55 55 413 114 802 34 040 900 1 727 1 590 38 257
201510 59 58 565 122 807 41 810 1 477 2 079 1 600 46 966
201509 64 58 835 124 600 41 270 1 208 2 248 2 033 46 759
201508 66 63 814 135 735 41 546 1 100 3 736 1 378 47 760
201507 66 60 734 131 662 42 518 2 605 10 044 1 145 56 312
201506 65 60 781 130 458 41 314 2 680 2 474 1 580 48 048
201505 63 63 123 132 590 39 352 899 1 657 1 204 43 112
201504 61 60 377 124 230 33 628 1 435 1 537 1 794 38 394
201503 57 64 229 128 667 31 418 940 2 062 2 545 36 965
201502 58 58 196 116 451 31 080 926 1 774 2 297 36 077
201501 57 60 178 121 354 26 841 1 059 1 330 1 194 30 424
201412 60 60 106 118 101 25 010 468 1 241 1 709 28 428
201411 61 62 704 125 748 33 582 1 028 1 589 3 130 39 329
201410 62 65 246 132 523 36 790 1 459 2 295 2 977 43 521
201409 70 67 472 142 119 38 900 1 228 2 835 2 288 45 251
201408 69 69 631 146 249 38 384 1 279 5 308 2 234 47 205
201407 69 64 670 139 442 39 019 3 474 6 363 3 085 51 941
201406 69 66 542 139 627 37 729 2 949 3 083 3 335 47 096
201405 69 69 347 145 239 37 884 871 2 129 2 964 43 848
201404 64 64 867 131 909 30 766 948 1 730 2 602 36 046
201403 59 64 821 130 507 28 371 792 1 919 2 779 33 861
201402 59 58 644 117 635 22 642 887 2 102 2 355 27 986
201401 60 64 653 130 361 24 048 1 008 2 503 1 589 29 148

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta