Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-05-10
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

14 128

-10

38

32

6

178

198

-20

-17

-30

27

Fagersta

13 413

-51

29

43

-14

157

196

-39

-33

-33

27

Hallstahammar

16 258

72

47

43

4

292

224

68

49

12

7

Kungsör

8 666

-1

23

23

0

137

138

-1

-21

1

19

Köping

26 258

-10

59

74

-15

282

284

-2

6

-27

19

Norberg

5 782

-13

12

12

0

96

107

-11

-37

-6

32

Sala

22 807

-9

47

92

-45

215

184

31

-13

8

36

Skinnskatteberg

4 423

-6

11

17

-6

76

76

0

-3

-12

15

Surahammar

10 037

-51

27

24

3

150

205

-55

-62

2

5

Västerås

152 744

666

455

363

92

1 924

1 392

532

131

91

310

Västmanlands län

274 516

587

748

723

25

2 475

1 972

503

.

6

497

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

14 138

53

29

45

-16

243

178

65

10

30

25

Fagersta

13 464

7

30

46

-16

212

193

19

-7

-5

31

Hallstahammar

16 186

61

48

45

3

301

243

58

20

10

28

Kungsör

8 667

44

20

23

-3

160

113

47

-11

41

17

Köping

26 268

27

44

63

-19

354

316

38

-1

12

27

Norberg

5 795

5

17

22

-5

130

127

3

-33

-12

48

Sala

22 816

29

52

66

-14

267

228

39

-1

-7

47

Skinnskatteberg

4 429

13

11

17

-6

98

77

21

7

6

8

Surahammar

10 088

52

23

39

-16

217

151

66

36

21

9

Västerås

152 078

523

421

355

66

1 824

1 403

421

-20

192

249

Västmanlands län

273 929

814

695

721

-26

2 654

1 877

777

.

288

489

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

14 085

36

42

31

11

228

205

23

-8

7

24

Fagersta

13 457

-6

29

39

-10

259

260

-1

-20

-16

35

Hallstahammar

16 125

21

50

36

14

259

254

5

7

-20

18

Kungsör

8 623

15

28

15

13

199

199

0

-14

-16

30

Köping

26 241

47

74

81

-7

392

350

42

-8

-8

58

Norberg

5 790

-37

16

20

-4

121

154

-33

-7

-38

12

Sala

22 787

62

53

52

1

338

286

52

0

22

30

Skinnskatteberg

4 416

-16

6

13

-7

105

117

-12

14

-28

2

Surahammar

10 036

47

25

24

1

205

160

45

39

-9

15

Västerås

151 555

478

462

308

154

2 281

1 979

302

-3

73

232

Västmanlands län

273 115

647

785

619

166

3 288

2 865

423

.

-33

456

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

14 049

99

37

41

-4

244

144

100

18

66

16

Fagersta

13 463

50

53

26

27

222

197

25

-1

-7

33

Hallstahammar

16 104

52

43

55

-12

270

205

65

35

20

10

Kungsör

8 608

-6

22

23

-1

152

156

-4

-10

-16

22

Köping

26 194

72

76

78

-2

312

237

75

-11

59

27

Norberg

5 827

-12

14

14

0

116

131

-15

-16

-24

25

Sala

22 725

89

59

71

-12

329

231

98

26

30

42

Skinnskatteberg

4 432

-6

7

14

-7

99

99

0

-3

-18

21

Surahammar

9 989

-11

14

33

-19

169

164

5

-29

11

23

Västerås

151 077

513

473

290

183

1 722

1 419

303

-9

78

234

Västmanlands län

272 468

840

798

645

153

2 601

1 949

652

.

199

453

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2018 och folkmängd 31 mars 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arboga

13 950

16

28

49

-21

204

169

35

8

12

15

Fagersta

13 413

-2

30

48

-18

196

181

15

-8

-23

46

Hallstahammar

16 052

54

43

56

-13

256

185

71

28

24

19

Kungsör

8 614

11

25

30

-5

154

142

12

-16

-2

30

Köping

26 122

6

67

89

-22

274

252

22

12

-37

47

Norberg

5 839

43

15

21

-6

156

108

48

-2

11

39

Sala

22 636

5

52

83

-31

267

231

36

6

-3

33

Skinnskatteberg

4 438

7

9

16

-7

104

98

6

11

-22

17

Surahammar

10 000

-37

23

31

-8

154

184

-30

-45

6

9

Västerås

150 564

430

423

389

34

1 704

1 321

383

6

214

163

Västmanlands län

271 628

533

715

812

-97

2 545

1 947

598

.

180

418

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta