Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västra Götalands län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 624 6 874 11 498
Hallands län 4 101 5 081 9 182
Jönköpings län 1 442 2 053 3 495
Skåne län 1 034 1 930 2 964
Värmlands län 734 1 203 1 937
Östergötlands län 375 593 968
Örebro län 331 622 953
Uppsala län 218 346 564
Blekinge län 105 431 536
Kronobergs län 198 311 509
Dalarnas län 176 311 487
Södermanlands län 142 250 392
Kalmar län 150 211 361
Västmanlands län 123 229 352
Norrbottens län 132 181 313
Västerbottens län 124 152 276
Västernorrlands län 91 145 236
Gävleborgs län 70 158 228
Jämtlands län 83 115 198
Gotlands län 37 38 75
Totalt 14 290 21 234 35 524

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta