Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Västra Götalands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

3 146

14,4

13,7

 

Sverige

3 801

53,9

48,7

Syrien

2 140

9,8

10,5

 

Norge

413

5,9

3,1

Europa utom EU28 och Norden

1 796

8,2

7,5

 

Indien

255

3,6

3,5

Indien

1 648

7,5

5,5

 

Polen

220

3,1

3,7

Afghanistan

1 368

6,2

7,3

 

Finland

216

3,1

4,3

Somalia

885

4,0

2,1

 

Tyskland

203

2,9

2,9

Polen

641

2,9

2,9

 

Europa utom EU28 och Norden

165

2,3

2,3

Iran

584

2,7

1,9

 

Danmark

128

1,8

3,6

Irak

564

2,6

3,0

 

Nordamerika

128

1,8

1,9

Norge

535

2,4

1,5

 

Storbritannien och Nordirland

108

1,5

1,6

Kina

498

2,3

2,2

 

Kina

93

1,3

2,0

Rumänien

414

1,9

1,7

 

Rumänien

74

1,0

1,1

Nordamerika

387

1,8

1,9

 

Island

66

0,9

0,8

Eritrea

375

1,7

2,9

 

Sydamerika

55

0,8

0,9

Sydamerika

372

1,7

1,5

 

Irak

45

0,6

0,9

Tyskland

340

1,6

1,8

 

Somalia

41

0,6

0,4

Storbritannien och Nordirland

324

1,5

1,6

 

Syrien

41

0,6

0,8

Finland

272

1,2

1,9

 

Iran

35

0,5

0,5

Danmark

190

0,9

1,4

 

Oceanien

32

0,5

0,5

Island

109

0,5

0,4

 

Afghanistan

9

0,1

0,2

Oceanien

68

0,3

0,3

 

Eritrea

2

0,0

0,1

Statslös

334

1,5

1,5

 

Statslös

15

0,2

0,2

Okänt

85

0,4

0,3

 

Okänt

9

0,1

0,2

Övriga

4 824

22,0

24,7

 

Övriga

903

12,8

15,8

Samtliga                                  

21 899

100,0

100,0

 

Samtliga                                  

7 057

100,0

100,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta