Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västra Götalands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

307

320

300

317

Tumörer

249

233

245

230

Andningsorganens sjukdomar

64

70

63

71

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

47

87

46

85

Yttre orsaker till sjukdom och död

61

39

62

37

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

40

51

44

63

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

29

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

27

29

27

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

22

24

24

32

Vissa infektions och parasitsjukdomar

20

25

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

14

11

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

7

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

3

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

4

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

2

3

Vissa perinatala tillstånd

2

1

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

895

933

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta