Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2019-04-29
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2018, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 518

346

5 829

2 967

10 660

Uppsala län

2

46

292

78

418

Södermanlands län

1 356

131

1 884

961

4 332

Östergötlands län

720

84

1 837

1 250

3 891

Kalmar län

401

306

1 451

1 061

3 219

Gotlands län

553

357

46

81

1 037

Blekinge län

351

148

4 711

3 029

8 239

Skåne län

1 136

946

16 649

13 678

32 409

Hallands län

412

66

2 110

2 177

4 765

Västra Götalands län

981

1 879

21 221

18 320

42 401

Värmlands län

39

34

659

519

1 251

Västmanlands län

832

66

1 399

286

2 583

Gävleborgs län

793

427

3 383

2 316

6 919

Västernorrlands län

249

157

2 677

2 058

5 141

Västerbottens län

430

173

1 147

1 696

3 446

Norrbottens län

779

1 601

3 089

4 328

9 797

Riket

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018

           

Västra Götalands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

9 137

46 475

55 612

16,4

83,6

1997

8 784

50 169

58 953

14,9

85,1

1998

8 781

49 457

58 238

15,1

84,9

1999

8 331

49 160

57 491

14,5

85,5

2000

8 311

51 126

59 437

14,0

86,0

2001

8 496

48 910

57 406

14,8

85,2

2002

7 450

47 868

55 318

13,5

86,5

2003

7 402

51 355

58 757

12,6

87,4

2004

6 763

55 930

62 693

10,8

89,2

2005

6 363

56 676

63 038

10,1

89,9

2006

5 942

59 305

65 247

9,1

90,9

2007

6 250

58 234

64 484

9,7

90,3

2008

6 546

62 787

69 333

9,4

90,6

2009

2 892

38 745

41 637

6,9

93,1

2010

2 961

42 894

45 855

6,5

93,5

2011

3 040

40 194

43 234

7,0

93,0

2012

3 119

39 658

42 777

7,3

92,7

2013

2 868

36 966

39 834

7,2

92,8

2014

2 791

35 865

38 656

7,2

92,8

2015

2 660

36 715

39 375

6,8

93,2

2016

3 018

39 516

42 534

7,1

92,9

2017

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

2018

2 860

39 541

42 401

6,7

93,3

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018

           

Västra Götalands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

9 137

46 475

55 612

16,4

83,6

1997

8 784

50 169

58 953

14,9

85,1

1998

8 781

49 457

58 238

15,1

84,9

1999

8 331

49 160

57 491

14,5

85,5

2000

8 311

51 126

59 437

14,0

86,0

2001

8 496

48 910

57 406

14,8

85,2

2002

7 450

47 868

55 318

13,5

86,5

2003

7 402

51 355

58 757

12,6

87,4

2004

6 763

55 930

62 693

10,8

89,2

2005

6 363

56 676

63 038

10,1

89,9

2006

5 942

59 305

65 247

9,1

90,9

2007

6 250

58 234

64 484

9,7

90,3

2008

6 546

62 787

69 333

9,4

90,6

2009

2 892

38 745

41 637

6,9

93,1

2010

2 961

42 894

45 855

6,5

93,5

2011

3 040

40 194

43 234

7,0

93,0

2012

3 119

39 658

42 777

7,3

92,7

2013

2 868

36 966

39 834

7,2

92,8

2014

2 791

35 865

38 656

7,2

92,8

2015

2 660

36 715

39 375

6,8

93,2

2016

3 018

39 516

42 534

7,1

92,9

2017

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

2018

2 860

39 541

42 401

6,7