Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Landstingens nettokostnader ku…

Landstingens nettokostnader kultur

Senast uppdaterad 2018-08-27
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2017. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Stockholms läns landsting 101 3 133 237
Landstinget i Uppsala län 16 70 203 290
Landstinget Sörmland 79 120 96 295
Landstinget i Östergötland 241 40 161 442
Landstinget i Jönköpings län 256 55 127 437
Landstinget Kronoberg 122 81 91 294
Landstinget i Kalmar län 74 62 123 259
Landstinget Blekinge 70 50 163 284
Region Skåne 227 56 81 364
Landstinget Halland 54 62 163 280
Västra Götalandsregionen 291 42 161 494
Landstinget i Värmland 93 46 143 282
Örebro läns landsting 100 87 77 264
Landstinget Västmanland 59 85 107 251
Landstinget Dalarna 133 70 157 360
Landstinget i Gävleborg 130 105 70 305
Landstinget i Västernorrland 163 89 108 360
Jämtlands läns landsting 94 105 222 421
Västerbottens läns landsting 134 84 122 340
Norrbottens läns landsting 155 111 247 513
Samtliga landsting 160 51 133 344
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2016. Kronor per invånare

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 184 184 183 389 187 191 219 200
Uppsala län 187 191 180 63 191 201 206 255
Södermanlands län 190 203 202 53 220 260 271 264
Östergötlands län 1 0 1 0 1 1 489 449
Jönköpings län 249 255 287 129 361 378 379 417
Kronobergs län 295 290 311 31 166 163 287 313
Kalmar län 218 218 240 53 235 267 252 272
Blekinge län 242 228 252 39 262 262 262 278
Skåne län 320 324 339 440 355 372 449 353
Hallands län 199 204 209 68 .. 235 238 256
Västra Götalands län 528 537 542 701 553 580 582 606
Värmlands län 245 231 242 68 256 266 268 272
Örebro län 185 227 238 77 269 283 326 227
Västmanlands län 223 218 212 56 232 237 235 235
Dalarnas län 321 312 324 88 335 352 345 362
Gävleborgs län 239 236 256 74 221 300 337 334
Västernorrlands län 337 334 318 85 351 348 349 354
Jämtlands län 405 384 386 17 142 117 424 435
Västerbottens län 357 375 320 87 332 335 334 335
Norrbottens län 365 366 418 118 493 516 513 519
Riket 284 287 293 2 636 302 314 362 349
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2016. Kronor per invånare. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 100 100 212 102 104 119 109
Uppsala län 100 102 96 34 102 107 110 136
Södermanlands län 100 107 106 28 116 137 143 139
Östergötlands län 100 68 127 46 87 95 68 491 62 869
Jönköpings län 100 102 115 52 145 152 152 167
Kronobergs län 100 98 105 10 56 55 97 106
Kalmar län 100 100 110 24 108 123 116 125
Blekinge län 100 95 104 16 108 108 109 115
Skåne län 100 101 106 137 111 116 140 110
Hallands län 100 102 105 34 .. 118 120 129
Västra Götalands län 100 102 103 133 105 110 110 115
Värmlands län 100 94 99 28 104 108 109 111
Örebro län 100 123 129 42 145 153 177 123
Västmanlands län 100 98 95 25 104 106 105 106
Dalarnas län 100 97 101 27 104 110 108 113
Gävleborgs län 100 99 107 31 92 126 141 140
Västernorrlands län 100 99 94 25 104 103 104 105
Jämtlands län 100 95 95 4 35 29 105 108
Västerbottens län 100 105 90 24 93 94 94 94
Norrbottens län 100 100 115 32 135 141 140 142
Riket 100 101 103 928 106 111 127 123

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta