Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/2018, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 5
Uppsala län 9
Södermanlands län 6
Östergötlands län 6
Jönköpings län 1
Kronobergs län 2
Kalmar län 3
Gotlands län 6
Blekinge län 4
Skåne län 9
Hallands län 5
Västra Götalands län 8
Värmlands län 2
Örebro län 9
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 2
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 6
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/97-2017/2018, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 8 9
1997/1998 9 9
1998/1999 7 7
1999/2000 8 7
2000/2001 8 7
2001/2002 7 7
2002/2003 8 7
2003/2004 8 7
2004/2005 7 7
2005/2006 6 6
2006/2007 7 6
2007/2008 7 6
2008/2009 4 3
2009/2010 5 4
2010/2011 5 4
2011/2012 6 4
2012/2013 6 5
2013/2014 6 5
2014/2015 6 5
2015/2016 7 5
2016/2017 8 6
2017/2018 8 6
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/97-2017/2018, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/97=100

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 113 100
1998/1999 88 78
1999/2000 100 78
2000/2001 100 78
2001/2002 88 73
2002/2003 100 78
2003/2004 100 78
2004/2005 88 78
2005/2006 75 66
2006/2007 88 67
2007/2008 88 67
2008/2009 50 33
2009/2010 63 44
2010/2011 63 44
2011/2012 75 44
2012/2013 75 56
2013/2014 75 56
2014/2015 75 56
2015/2016 88 56
2016/2017 100 67
2017/2018 100 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta