Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 11
Uppsala län 18
Södermanlands län 8
Östergötlands län 9
Jönköpings län 5
Kronobergs län 7
Kalmar län 6
Gotlands län 14
Blekinge län 15
Skåne län 23
Hallands län 14
Västra Götalands län 12
Värmlands län 7
Örebro län 15
Västmanlands län 8
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 4
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 3
Norrbottens län 5
Riket 12
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/97-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 16 17
1997/1998 16 18
1998/1999 14 15
1999/2000 16 16
2000/2001 17 16
2001/2002 15 16
2002/2003 15 16
2003/2004 15 16
2004/2005 13 14
2005/2006 12 13
2006/2007 13 13
2007/2008 13 14
2008/2009 7 7
2009/2010 8 9
2010/2011 8 9
2011/2012 10 9
2012/2013 10 11
2013/2014 11 11
2014/2015 10 11
2015/2016 11 11
2016/2017 11 11
2017/2018 12 12
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 100 106
1998/1999 88 88
1999/2000 100 94
2000/2001 106 94
2001/2002 94 94
2002/2003 94 94
2003/2004 94 94
2004/2005 81 82
2005/2006 75 76
2006/2007 81 76
2007/2008 81 82
2008/2009 44 41
2009/2010 50 53
2010/2011 50 53
2011/2012 63 53
2012/2013 63 65
2013/2014 69 65
2014/2015 63 65
2015/2016 69 65
2016/2017 69 65
2017/2018 75 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta