Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/18, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 65
Uppsala län 91
Södermanlands län 78
Östergötlands län 96
Jönköpings län 40
Kronobergs län 46
Kalmar län 101
Gotlands län 70
Blekinge län 87
Skåne län 120
Hallands län 90
Västra Götalands län 76
Värmlands län 23
Örebro län 82
Västmanlands län 53
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 22
Västernorrlands län 22
Jämtlands län 21
Västerbottens län 27
Norrbottens län 26
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1991/1992-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 82 81
1997/1998 83 81
1998/1999 72 73
1999/2000 83 80
2000/2001 90 84
2001/2002 77 79
2002/2003 81 77
2003/2004 76 75
2004/2005 68 68
2005/2006 60 69
2006/2007 69 71
2007/2008 71 75
2008/2009 58 57
2009/2010 65 69
2010/2011 66 69
2011/2012 65 60
2012/2013 62 66
2013/2014 74 74
2014/2015 77 79
2015/2016 81 78
2016/2017 78 83
2017/2018 76 77
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1991/92-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1991/92=100

År Västra Götalands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 101 100
1998/1999 88 90
1999/2000 101 99
2000/2001 110 104
2001/2002 94 98
2002/2003 99 95
2003/2004 93 93
2004/2005 83 84
2005/2006 73 85
2006/2007 84 88
2007/2008 87 93
2008/2009 71 70
2009/2010 79 85
2010/2011 80 85
2011/2012 79 74
2012/2013 76 81
2013/2014 90 91
2014/2015 94 98
2015/2016 99 96
2016/2017 95 102
2017/2018 93 95
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta