Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket            

Västra Götalands län

Riket

Areella

35 450

248 228

17,6

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

10 720

60 964

5,3

4,7

Byggindustri

17 164

106 321

8,5

8,3

Handel

24 755

143 506

12,3

11,2

Hotell och restaurang

5 505

34 595

2,7

2,7

Transport och kommunikation

5 522

31 782

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

55 176

351 224

27,4

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

15 275

101 698

7,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

31 457

205 864

15,6

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

201 024

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

1 183

7 926

 

 

Totalt

202 207

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta