Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

3 911

12 513

21 641

78 856

250-999 Tkr

1 233

2 721

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

521

1 065

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

633

1 117

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

373

642

1 751

3 401

10-49 Mnkr

586

977

2 838

4 823

50-99 Mnkr

136

221

731

1 089

100 - Mnkr

224

267

1 169

1 498

Samtliga

7 617

19 523

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Västra Götalands län

               

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

3744

4116

3976

3710

3569

3569

3840

3906

3783

3911

250-999 Tkr

1304

1253

1376

1205

1233

1230

1234

1182

1228

1233

1-1,9 Mnkr

559

629

614

563

522

522

510

537

566

521

2-4,9 Mnkr

698

700

728

645

604

633

616

607

623

633

5-9,9 Mnkr

402

383

413

406

364

355

374

367

362

373

10-49 Mnkr

588

623

625

616

589

572

561

565

580

586

50-99 Mnkr

144

125

138

146

124

110

121

136

141

136

100 - Mnkr

183

201

232

245

210

210

203

216

218

224

Samtliga

7622

8030

8102

7536

7215

7201

7459

7516

7501

7617

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

7216

8438

8341

8194

8531

8703

10348

11319

11831

12513

250-999 Tkr

2424

2614

2621

2385

2392

2475

2567

2575

2635

2721

1-1,9 Mnkr

1091

1039

1140

1003

996

1003

1005

1058

1038

1065

2-4,9 Mnkr

1076

990

1107

998

1047

1028

1064

1073

1092

1117

5-9,9 Mnkr

599

597

559

599

610

608

591

612

627

642

10-49 Mnkr

901

891

853

893

890

861

873

889

966

977

50-99 Mnkr

194

217

202

217

193

183

181

198

220

221

100 - Mnkr

218

225

244

260

240

227

236

256

266

267

Samtliga

13719

15011

15067

14549

14899

15088

16865

17980

18675

19523

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

19972

21916

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

250-999 Tkr

6685

6893

7435

6360

6202

6330

6287

6283

6452

6443

1-1,9 Mnkr

2789

2996

3049

2782

2608

2562

2580

2648

2753

2727

2-4,9 Mnkr

3304

3213

3486

3053

2974

2964

2943

2931

2984

2997

5-9,9 Mnkr

1827

1730

1845

1813

1698

1718

1697

1706

1762

1751

10-49 Mnkr

2547

2637

2920

2851

2701

2681

2676

2676

2759

2838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1027

1036

1297

1346

1122

1097

1087

1122

1161

1169

Samtliga

38811

41065

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014      

2015

2016

-250 Tkr

43266

50248

49732

49042

51238

52337

64940

70297

73443

78856

250-999 Tkr

13859

14606

14970

13442

13643

13738

14592

15057

15454

16084

1-1,9 Mnkr

5680

5652

5871

5232

5303

5291

5430

5578

5705

5973

2-4,9 Mnkr

5367

4998

5576

5303

5260

5279

5295

5501

5830

5849

5-9,9 Mnkr

2844

2846

2925

2973

2971

2936

2923

3072

3225

3401

10-49 Mnkr

4181

4122

4260

4393

4318

4200

4257

4430

4704

4823

50-99 Mnkr

925

937

1013

1019

947

915

928

991

1090

1089

100 - Mnkr

1156

1170

1386

1503

1335

1282

1274

1348

1441

1498

Samtliga

77278

84579

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta