Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2020-02-17
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2019

Gröda Västra Götalands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 4 859 10 978 1,1 0,4
Havre 55 706 147 884 12,1 5,8
Korn 42 262 299 945 9,2 11,8
Råg 7 850 33 330 1,7 1,3
Rågvete 4 903 28 854 1,1 1,1
Vete 84 576 472 184 18,4 18,5
Baljväxter 12 085 44 164 2,6 1,7
Grönfoderväxter 8 651 55 860 1,9 2,2
Majs 832 22 006 0,2 0,9
Oljeväxter 14 064 107 762 3,1 4,2
Potatis matpotatis 2 089 16 284 0,5 0,6
Potatis, stärkelse 94 7 365 0,0 0,3
Sockerbetor 0 27 266 0,0 1,1
Vall slåtter och bete 183 887 1 085 855 40,1 42,6
Vall träda 28 372 131 718 6,2 5,2
Energiskog 703 8 936 0,2 0,4
Trädgårdsväxter 605 14 654 0,1 0,6
Övriga grödor 7 325 36 454 1,6 1,4
Totalt 458 863 2 551 499 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2009-2019

Västra Götalands län

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

1,3

1,6

1,6

1,5

1,6

1,2

1,0

1,2

1,0

1,1

1,1

Havre

15,4

13,2

14,6

16,3

16,2

13,2

13,3

14,6

13,2

13,7

12,1

Korn

9,2

8,0

8,8

13,1

12,7

9,8

9,2

9,4

9,8

12,8

9,2

Råg

1,1

0,9

0,8

0,4

0,8

1,1

1,1

0,8

1,0

1,1

1,7

Rågvete

2,6

1,7

0,9

0,6

0,6

1,4

1,5

1,1

0,9

0,7

1,1

Vete

14,4

14,9

15,3

9,9

11,0

17,6

17,7

17,0

17,9

13,6

18,4

Baljväxter

1,6

2,3

2,2

2,4

2,2

2,3

3,0

3,4

3,6

3,6

2,6

Grönfoderväxter

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

2,0

1,7

1,6

1,7

1,9

1,9

Majs

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Oljeväxter

3,4

4,1

3,1

3,8

2,9

2,3

2,1

2,2

2,9

3,0

3,1

Potatis matpotatis

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

38,8

40,3

40,7

40,0

40,1

40,1

39,6

38,7

37,4

38,3

40,1

Vall träda

8,5

9,5

8,3

8,7

8,7

7,4

8,5

8,5

7,9

7,8

6,2

Energiskog

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Övriga grödor

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

1,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

Havre

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

Korn

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

Råg

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

Rågvete

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

Vete

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

Baljväxter

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

Grönfoderväxter

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

Oljeväxter

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

Potatis matpotatis

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

Vall träda

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta