Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Västra Götalands län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 4 984 11 796 1,1 0,5
Havre 62 705 163 595 13,7 6,4
Korn 58 692 396 277 12,8 15,5
Råg 5 174 19 635 1,1 0,8
Rågvete 3 062 18 056 0,7 0,7
Vete 62 499 380 177 13,6 14,9
Baljväxter 16 384 56 455 3,6 2,2
Grönfoderväxter 8 646 53 082 1,9 2,1
Majs 637 18 344 0,1 0,7
Oljeväxter 13 678 102 881 3,0 4,0
Potatis matpotatis 2 011 15 992 0,4 0,6
Potatis, stärkelse 109 7 821 0,0 0,3
Sockerbetor 0 30 684 0,0 1,2
Vall slåtter och bete 175 772 1 047 461 38,3 41,1
Vall träda 35 767 165 131 7,8 6,5
Energiskog 762 9 965 0,2 0,4
Trädgårdsväxter 736 14 649 0,2 0,6
Övriga grödor 7 275 37 175 1,6 1,5
Totalt 458 893 2 549 176 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Västra Götalands län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

1,3

1,3

1,6

1,6

1,5

1,6

1,2

1,0

1,2

1,0

1,1

Havre

18,5

15,4

13,2

14,6

16,3

16,2

13,2

13,3

14,6

13,2

13,7

Korn

10,5

9,2

8,0

8,8

13,1

12,7

9,8

9,2

9,4

9,8

12,8

Råg

0,7

1,1

0,9

0,8

0,4

0,8

1,1

1,1

0,8

1,0

1,1

Rågvete

2,3

2,6

1,7

0,9

0,6

0,6

1,4

1,5

1,1

0,9

0,7

Vete

12,2

14,4

14,9

15,3

9,9

11,0

17,6

17,7

17,0

17,9

13,6

Baljväxter

1,2

1,6

2,3

2,2

2,4

2,2

2,3

3,0

3,4

3,6

3,6

Grönfoderväxter

1,4

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

2,0

1,7

1,6

1,7

1,9

Majs

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Oljeväxter

3,3

3,4

4,1

3,1

3,8

2,9

2,3

2,1

2,2

2,9

3,0

Potatis matpotatis

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

38,2

38,8

40,3

40,7

40,0

40,1

40,1

39,6

38,7

37,4

38,3

Vall träda

8,5

8,5

9,5

8,3

8,7

8,7

7,4

8,5

8,5

7,9

7,8

Energiskog

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Västra Götalands län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

1,3

1,3

1,6

1,6

1,5

1,6

1,2

1,0

1,2

1,0

1,1

Havre

18,5

15,4

13,2

14,6

16,3

16,2

13,2

13,3

14,6

13,2

13,7

Korn

10,5

9,2

8,0

8,8

13,1

12,7

9,8

9,2

9,4

9,8

12,8

Råg

0,7

1,1

0,9

0,8

0,4

0,8

1,1

1,1

0,8

1,0

1,1

Rågvete

2,3

2,6

1,7

0,9

0,6

0,6

1,4

1,5

1,1

0,9

0,7

Vete

12,2

14,4

14,9

15,3

9,9

11,0

17,6

17,7

17,0

17,9

13,6

Baljväxter

1,2

1,6

2,3

2,2

2,4

2,2

2,3

3,0

3,4

3,6

3,6

Grönfoderväxter

1,4

1,9

1,9

1,8

1,7

1,7

2,0

1,7

1,6

1,7

1,9

Majs

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Oljeväxter

3,3

3,4

4,1

3,1

3,8

2,9

2,3

2,1

2,2

2,9

3,0

Potatis matpotatis

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

38,2

38,8

40,3

40,7

40,0

40,1

40,1

39,6

38,7

37,4

38,3

Vall träda

8,5

8,5

9,5

8,3

8,7

8,7

7,4

8,5

8,5

7,9

7,8

Energiskog

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Trädgårdsväxter

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

1,6

1,6

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder