Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 4 090
Alingsås 4 183
Bengtsfors 5 202
Bollebygd 3 929
Borås 4 241
Dals-Ed 4 400
Essunga 3 909
Falköping 4 700
Färgelanda 4 434
Grästorp 3 927
Gullspång 4 436
Göteborg 5 206
Götene 4 580
Herrljunga 3 776
Hjo 4 269
Härryda 4 309
Karlsborg 4 556
Kungälv 4 893
Lerum 4 022
Lidköping 3 770
Lilla Edet 4 391
Lysekil 5 394
Mariestad 7 139
Mark 3 868
Mellerud 5 040
Munkedal 3 226
Mölndal 3 762
Orust 3 652
Partille 3 594
Skara 5 193
Skövde 4 119
Sotenäs 7 995
Stenungsund 3 626
Strömstad 6 760
Svenljunga 4 404
Tanum 6 313
Tibro 4 344
Tidaholm 3 964
Tjörn 4 267
Tranemo 3 875
Trollhättan 3 934
Töreboda 3 186
Uddevalla 4 283
Ulricehamn 4 167
Vara 3 494
Vårgårda 3 426
Vänersborg 4 993
Åmål 4 581
Öckerö 3 966
Västra Götalands län 4 445
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 2 826 5 636 5 087 4 335 4 577 3 215 3 241 3 652 3 463 3 709 4 090
Alingsås 4 041 4 548 4 719 4 076 4 088 4 379 4 356 4 344 4 469 4 408 4 183
Bengtsfors 13 950 7 712 6 860 7 753 5 419 5 864 6 239 5 458 4 870 4 905 5 202
Bollebygd 3 618 3 286 3 405 3 405 3 308 3 551 3 410 3 280 3 263 4 013 3 929
Borås 3 860 3 273 3 602 3 324 4 105 3 666 3 729 3 665 3 829 3 781 4 241
Dals-Ed 3 958 4 317 4 499 4 535 4 646 4 120 4 238 4 345 4 770 4 543 4 400
Essunga 2 847 3 767 3 298 3 391 3 643 3 744 6 173 3 569 4 164 3 808 3 909
Falköping 3 785 3 599 3 625 3 829 3 852 3 791 4 117 4 210 3 921 4 164 4 700
Färgelanda 2 829 2 976 3 716 3 035 3 116 3 224 3 409 3 698 3 999 4 013 4 434
Grästorp 2 568 2 660 2 852 2 995 3 133 2 889 3 329 3 177 3 237 4 055 3 927
Gullspång 4 447 4 119 3 852 3 823 3 594 4 070 4 153 4 543 4 908 6 559 4 436
Göteborg 3 642 3 906 3 592 3 784 3 915 4 040 4 001 4 439 4 486 4 699 5 206
Götene 3 499 4 404 5 158 3 593 5 726 4 413 3 971 4 128 4 401 4 438 4 580
Herrljunga 3 250 3 208 3 755 3 598 3 431 3 668 3 776 3 556 3 873 3 552 3 776
Hjo 3 068 2 904 4 285 3 640 4 058 4 552 5 753 4 511 4 519 4 812 4 269
Härryda 2 908 2 950 3 344 3 316 3 255 3 539 3 877 4 004 3 886 4 468 4 309
Karlsborg 3 605 4 402 4 491 4 585 5 311 4 757 5 487 4 362 4 471 4 514 4 556
Kungälv 2 996 2 996 3 278 3 207 3 531 3 545 3 971 4 161 4 522 4 848 4 893
Lerum 3 250 3 756 3 548 3 749 3 405 3 441 3 389 3 447 3 349 3 695 4 022
Lidköping 4 075 4 167 4 522 4 050 4 445 3 403 3 638 3 181 6 441 3 631 3 770
Lilla Edet 3 180 3 635 4 072 4 145 4 449 3 791 4 254 3 947 4 035 4 372 4 391
Lysekil 3 973 4 056 4 977 5 098 5 312 4 779 4 772 5 239 5 487 5 339 5 394
Mariestad 4 295 4 241 4 204 4 766 5 126 5 069 4 169 5 276 6 274 5 741 7 139
Mark 2 976 2 915 3 178 3 088 3 408 3 223 3 256 3 603 3 570 3 670 3 868
Mellerud 3 806 3 954 4 255 4 709 3 907 4 342 4 367 4 691 4 644 4 858 5 040
Munkedal 3 033 3 098 3 368 3 248 3 426 2 872 2 993 2 898 3 023 2 992 3 226
Mölndal 3 636 3 254 3 569 3 731 4 032 4 192 3 637 3 905 3 912 4 135 3 762
Orust 2 007 2 284 2 246 2 591 2 728 3 102 3 021 3 311 3 273 3 642 3 652
Partille 3 711 3 348 3 266 2 978 3 303 3 505 2 725 4 175 2 880 3 645 3 594
Skara 3 780 3 422 3 557 4 230 4 177 4 589 4 634 4 622 4 868 4 558 5 193
Skövde 3 067 3 317 4 066 3 699 4 083 3 633 6 413 3 771 4 231 4 016 4 119
Sotenäs 5 229 5 107 5 949 6 751 6 304 6 575 6 626 6 814 6 817 6 971 7 995
Stenungsund 2 773 2 735 2 838 3 068 3 009 3 103 3 637 3 329 3 445 3 309 3 626
Strömstad 5 208 5 341 5 344 5 406 5 733 5 708 6 155 6 334 6 390 6 119 6 760
Svenljunga 3 435 3 624 4 368 3 810 4 326 4 124 3 774 4 170 3 854 5 579 4 404
Tanum 4 044 4 025 4 415 5 017 5 222 4 261 5 429 5 201 6 120 6 305 6 313
Tibro 3 002 2 643 3 119 3 621 3 403 4 772 5 806 4 868 4 783 4 662 4 344
Tidaholm 2 802 2 840 3 439 3 396 3 287 3 277 3 239 3 381 3 447 4 109 3 964
Tjörn 3 454 3 029 3 332 3 946 9 524 6 192 4 501 4 609 4 584 4 579 4 267
Tranemo 3 712 3 634 4 385 3 410 3 548 3 334 3 159 2 925 3 649 3 329 3 875
Trollhättan 2 818 2 930 3 393 3 129 3 104 3 133 3 238 3 493 3 631 3 779 3 934
Töreboda 2 357 2 540 2 779 2 594 2 954 2 594 3 035 2 969 3 032 4 039 3 186
Uddevalla 3 564 3 176 3 770 3 663 3 794 4 250 4 128 4 340 4 335 4 009 4 283
Ulricehamn 3 558 3 430 3 718 3 798 3 524 3 488 3 654 4 030 3 728 4 043 4 167
Vara 3 319 3 550 3 346 3 598 3 461 3 406 6 708 4 063 3 656 3 688 3 494
Vårgårda 2 685 2 581 2 724 2 695 2 791 2 973 3 245 3 390 3 446 3 445 3 426
Vänersborg 3 597 3 526 4 128 4 018 4 093 4 122 4 069 4 176 4 443 4 880 4 993
Åmål 4 185 4 150 4 569 4 402 3 771 3 713 3 863 3 880 3 986 4 036 4 581
Öckerö 3 119 3 677 3 074 3 262 3 263 3 319 3 786 4 118 3 700 3 751 3 966
Västra Götalands län 3 660 3 646 3 897 3 875 4 074 3 945 4 215 4 107 4 247 4 372 4 445
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 100 199 180 153 162 114 115 129 123 131 145
Alingsås 100 113 117 101 101 108 108 107 111 109 104
Bengtsfors 100 55 49 56 39 42 45 39 35 35 37
Bollebygd 100 91 94 94 91 98 94 91 90 111 109
Borås 100 85 93 86 106 95 97 95 99 98 110
Dals-Ed 100 109 114 115 117 104 107 110 121 115 111
Essunga 100 132 116 119 128 132 217 125 146 134 137
Falköping 100 95 96 101 102 100 109 111 104 110 124
Färgelanda 100 105 131 107 110 114 121 131 141 142 157
Grästorp 100 104 111 117 122 113 130 124 126 158 153
Gullspång 100 93 87 86 81 92 93 102 110 147 100
Göteborg 100 107 99 104 107 111 110 122 123 129 143
Götene 100 126 147 103 164 126 113 118 126 127 131
Herrljunga 100 99 116 111 106 113 116 109 119 109 116
Hjo 100 95 140 119 132 148 188 147 147 157 139
Härryda 100 101 115 114 112 122 133 138 134 154 148
Karlsborg 100 122 125 127 147 132 152 121 124 125 126
Kungälv 100 100 109 107 118 118 133 139 151 162 163
Lerum 100 116 109 115 105 106 104 106 103 114 124
Lidköping 100 102 111 99 109 84 89 78 158 89 93
Lilla Edet 100 114 128 130 140 119 134 124 127 137 138
Lysekil 100 102 125 128 134 120 120 132 138 134 136
Mariestad 100 99 98 111 119 118 97 123 146 134 166
Mark 100 98 107 104 115 108 109 121 120 123 130
Mellerud 100 104 112 124 103 114 115 123 122 128 132
Munkedal 100 102 111 107 113 95 99 96 100 99 106
Mölndal 100 89 98 103 111 115 100 107 108 114 103
Orust 100 114 112 129 136 155 151 165 163 181 182
Partille 100 90 88 80 89 94 73 113 78 98 97
Skara 100 91 94 112 111 121 123 122 129 121 137
Skövde 100 108 133 121 133 118 209 123 138 131 134
Sotenäs 100 98 114 129 121 126 127 130 130 133 153
Stenungsund 100 99 102 111 109 112 131 120 124 119 131
Strömstad 100 103 103 104 110 110 118 122 123 117 130
Svenljunga 100 106 127 111 126 120 110 121 112 162 128
Tanum 100 100 109 124 129 105 134 129 151 156 156
Tibro 100 88 104 121 113 159 193 162 159 155 145
Tidaholm 100 101 123 121 117 117 116 121 123 147 141
Tjörn 100 88 96 114 276 179 130 133 133 133 124
Tranemo 100 98 118 92 96 90 85 79 98 90 104
Trollhättan 100 104 120 111 110 111 115 124 129 134 140
Töreboda 100 108 118 110 125 110 129 126 129 171 135
Uddevalla 100 89 106 103 106 119 116 122 122 112 120
Ulricehamn 100 96 104 107 99 98 103 113 105 114 117
Vara 100 107 101 108 104 103 202 122 110 111 105
Vårgårda 100 96 101 100 104 111 121 126 128 128 128
Vänersborg 100 98 115 112 114 115 113 116 124 136 139
Åmål 100 99 109 105 90 89 92 93 95 96 109
Öckerö 100 118 99 105 105 106 121 132 119 120 127
Västra Götalands län 100 100 106 106 111 108 115 112 116 119 121
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta