Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 3 709
Alingsås 4 408
Bengtsfors 4 905
Bollebygd 4 013
Borås 3 781
Dals-Ed 4 543
Essunga 3 808
Falköping 4 164
Färgelanda 4 013
Grästorp 4 055
Gullspång 6 559
Göteborg 4 699
Götene 4 438
Herrljunga 3 552
Hjo 4 812
Härryda 4 468
Karlsborg 4 514
Kungälv 4 848
Lerum 3 695
Lidköping 3 631
Lilla Edet 4 372
Lysekil 5 339
Mariestad 5 741
Mark 3 670
Mellerud 4 858
Munkedal 2 992
Mölndal 4 135
Orust 3 642
Partille 3 645
Skara 4 558
Skövde 4 016
Sotenäs 6 971
Stenungsund 3 309
Strömstad 6 119
Svenljunga 5 579
Tanum 6 305
Tibro 4 662
Tidaholm 4 109
Tjörn 4 579
Tranemo 3 329
Trollhättan 3 779
Töreboda 4 039
Uddevalla 4 009
Ulricehamn 4 043
Vara 3 688
Vårgårda 3 445
Vänersborg 4 880
Åmål 4 036
Öckerö 3 751
Västra Götalands län 4 372
Riket 4 678
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2007-2017. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 2 433 2 826 5 636 5 087 4 335 4 577 3 215 3 241 3 652 3 463 3 709
Alingsås 3 610 4 041 4 548 4 719 4 076 4 088 4 379 4 356 4 344 4 469 4 408
Bengtsfors 8 078 13 950 7 712 6 860 7 753 5 419 5 864 6 239 5 458 4 870 4 905
Bollebygd 2 633 3 618 3 286 3 405 3 405 3 308 3 551 3 410 3 280 3 263 4 013
Borås 3 736 3 860 3 273 3 602 3 324 4 105 3 666 3 729 3 665 3 829 3 781
Dals-Ed 4 295 3 958 4 317 4 499 4 535 4 646 4 120 4 238 4 345 4 770 4 543
Essunga 3 094 2 847 3 767 3 298 3 391 3 643 3 744 6 173 3 569 4 164 3 808
Falköping 3 614 3 785 3 599 3 625 3 829 3 852 3 791 4 117 4 210 3 921 4 164
Färgelanda 2 649 2 829 2 976 3 716 3 035 3 116 3 224 3 409 3 698 3 999 4 013
Grästorp 2 483 2 568 2 660 2 852 2 995 3 133 2 889 3 329 3 177 3 237 4 055
Gullspång 3 231 4 447 4 119 3 852 3 823 3 594 4 070 4 153 4 543 4 908 6 559
Göteborg 3 568 3 642 3 906 3 592 3 784 3 915 4 040 4 001 4 439 4 486 4 699
Götene 4 002 3 499 4 404 5 158 3 593 5 726 4 413 3 971 4 128 4 401 4 438
Herrljunga 2 648 3 250 3 208 3 755 3 598 3 431 3 668 3 776 3 556 3 873 3 552
Hjo 3 143 3 068 2 904 4 285 3 640 4 058 4 552 5 753 4 511 4 519 4 812
Härryda 2 583 2 908 2 950 3 344 3 316 3 255 3 539 3 877 4 004 3 886 4 468
Karlsborg 3 409 3 605 4 402 4 491 4 585 5 311 4 757 5 487 4 362 4 471 4 514
Kungälv 3 387 2 996 2 996 3 278 3 207 3 531 3 545 3 971 4 161 4 522 4 848
Lerum 3 132 3 250 3 756 3 548 3 749 3 405 3 441 3 389 3 447 3 349 3 695
Lidköping 3 700 4 075 4 167 4 522 4 050 4 445 3 403 3 638 3 181 6 441 3 631
Lilla Edet 3 465 3 180 3 635 4 072 4 145 4 449 3 791 4 254 3 947 4 035 4 372
Lysekil 3 215 3 973 4 056 4 977 5 098 5 312 4 779 4 772 5 239 5 487 5 339
Mariestad 3 819 4 295 4 241 4 204 4 766 5 126 5 069 4 169 5 276 6 274 5 741
Mark 2 673 2 976 2 915 3 178 3 088 3 408 3 223 3 256 3 603 3 570 3 670
Mellerud 3 883 3 806 3 954 4 255 4 709 3 907 4 342 4 367 4 691 4 644 4 858
Munkedal 2 783 3 033 3 098 3 368 3 248 3 426 2 872 2 993 2 898 3 023 2 992
Mölndal 3 723 3 636 3 254 3 569 3 731 4 032 4 192 3 637 3 905 3 912 4 135
Orust 2 028 2 007 2 284 2 246 2 591 2 728 3 102 3 021 3 311 3 273 3 642
Partille 2 974 3 711 3 348 3 266 2 978 3 303 3 505 2 725 4 175 2 880 3 645
Skara 3 170 3 780 3 422 3 557 4 230 4 177 4 589 4 634 4 622 4 868 4 558
Skövde 2 951 3 067 3 317 4 066 3 699 4 083 3 633 6 413 3 771 4 231 4 016
Sotenäs 4 847 5 229 5 107 5 949 6 751 6 304 6 575 6 626 6 814 6 817 6 971
Stenungsund 2 620 2 773 2 735 2 838 3 068 3 009 3 103 3 637 3 329 3 445 3 309
Strömstad 5 146 5 208 5 341 5 344 5 406 5 733 5 708 6 155 6 334 6 390 6 119
Svenljunga 3 272 3 435 3 624 4 368 3 810 4 326 4 124 3 774 4 170 3 854 5 579
Tanum 3 570 4 044 4 025 4 415 5 017 5 222 4 261 5 429 5 201 6 120 6 305
Tibro 2 416 3 002 2 643 3 119 3 621 3 403 4 772 5 806 4 868 4 783 4 662
Tidaholm 3 201 2 802 2 840 3 439 3 396 3 287 3 277 3 239 3 381 3 447 4 109
Tjörn 3 183 3 454 3 029 3 332 3 946 9 524 6 192 4 501 4 609 4 584 4 579
Tranemo 3 634 3 712 3 634 4 385 3 410 3 548 3 334 3 159 2 925 3 649 3 329
Trollhättan 2 667 2 818 2 930 3 393 3 129 3 104 3 133 3 238 3 493 3 631 3 779
Töreboda 2 210 2 357 2 540 2 779 2 594 2 954 2 594 3 035 2 969 3 032 4 039
Uddevalla 3 432 3 564 3 176 3 770 3 663 3 794 4 250 4 128 4 340 4 335 4 009
Ulricehamn 3 132 3 558 3 430 3 718 3 798 3 524 3 488 3 654 4 030 3 728 4 043
Vara 3 421 3 319 3 550 3 346 3 598 3 461 3 406 6 708 4 063 3 656 3 688
Vårgårda 2 803 2 685 2 581 2 724 2 695 2 791 2 973 3 245 3 390 3 446 3 445
Vänersborg 3 166 3 597 3 526 4 128 4 018 4 093 4 122 4 069 4 176 4 443 4 880
Åmål 4 139 4 185 4 150 4 569 4 402 3 771 3 713 3 863 3 880 3 986 4 036
Öckerö 2 815 3 119 3 677 3 074 3 262 3 263 3 319 3 786 4 118 3 700 3 751
Västra Götalands län 3 343 3 660 3 646 3 897 3 875 4 074 3 945 4 215 4 107 4 247 4 372
Riket 3 611 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 100 116 232 209 178 188 132 133 150 142 152
Alingsås 100 112 126 131 113 113 121 121 120 124 122
Bengtsfors 100 173 95 85 96 67 73 77 68 60 61
Bollebygd 100 137 125 129 129 126 135 130 125 124 152
Borås 100 103 88 96 89 110 98 100 98 102 101
Dals-Ed 100 92 101 105 106 108 96 99 101 111 106
Essunga 100 92 122 107 110 118 121 200 115 135 123
Falköping 100 105 100 100 106 107 105 114 116 108 115
Färgelanda 100 107 112 140 115 118 122 129 140 151 151
Grästorp 100 103 107 115 121 126 116 134 128 130 163
Gullspång 100 138 127 119 118 111 126 129 141 152 203
Göteborg 100 102 109 101 106 110 113 112 124 126 132
Götene 100 87 110 129 90 143 110 99 103 110 111
Herrljunga 100 123 121 142 136 130 139 143 134 146 134
Hjo 100 98 92 136 116 129 145 183 144 144 153
Härryda 100 113 114 129 128 126 137 150 155 150 173
Karlsborg 100 106 129 132 134 156 140 161 128 131 132
Kungälv 100 88 88 97 95 104 105 117 123 134 143
Lerum 100 104 120 113 120 109 110 108 110 107 118
Lidköping 100 110 113 122 109 120 92 98 86 174 98
Lilla Edet 100 92 105 118 120 128 109 123 114 116 126
Lysekil 100 124 126 155 159 165 149 148 163 171 166
Mariestad 100 112 111 110 125 134 133 109 138 164 150
Mark 100 111 109 119 116 127 121 122 135 134 137
Mellerud 100 98 102 110 121 101 112 112 121 120 125
Munkedal 100 109 111 121 117 123 103 108 104 109 108
Mölndal 100 98 87 96 100 108 113 98 105 105 111
Orust 100 99 113 111 128 135 153 149 163 161 180
Partille 100 125 113 110 100 111 118 92 140 97 123
Skara 100 119 108 112 133 132 145 146 146 154 144
Skövde 100 104 112 138 125 138 123 217 128 143 136
Sotenäs 100 108 105 123 139 130 136 137 141 141 144
Stenungsund 100 106 104 108 117 115 118 139 127 131 126
Strömstad 100 101 104 104 105 111 111 120 123 124 119
Svenljunga 100 105 111 133 116 132 126 115 127 118 171
Tanum 100 113 113 124 141 146 119 152 146 171 177
Tibro 100 124 109 129 150 141 198 240 201 198 193
Tidaholm 100 88 89 107 106 103 102 101 106 108 128
Tjörn 100 109 95 105 124 299 195 141 145 144 144
Tranemo 100 102 100 121 94 98 92 87 80 100 92
Trollhättan 100 106 110 127 117 116 117 121 131 136 142
Töreboda 100 107 115 126 117 134 117 137 134 137 183
Uddevalla 100 104 93 110 107 111 124 120 126 126 117
Ulricehamn 100 114 110 119 121 113 111 117 129 119 129
Vara 100 97 104 98 105 101 100 196 119 107 108
Vårgårda 100 96 92 97 96 100 106 116 121 123 123
Vänersborg 100 114 111 130 127 129 130 129 132 140 154
Åmål 100 101 100 110 106 91 90 93 94 96 98
Öckerö 100 111 131 109 116 116 118 134 146 131 133
Västra Götalands län 100 109 109 117 116 122 118 126 123 127 131
Riket 100 104 106 112 115 119 118 121 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta