Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 2 174
Alingsås 1 663
Bengtsfors 6 011
Bollebygd 1 213
Borås 3 259
Dals-Ed 4 335
Essunga 4 111
Falköping 1 469
Färgelanda 3 026
Grästorp 4 479
Gullspång 8 053
Göteborg 1 820
Götene 3 889
Herrljunga 2 730
Hjo 2 479
Härryda 1 691
Karlsborg 3 736
Kungälv 2 286
Lerum 1 556
Lidköping 1 682
Lilla Edet 2 642
Lysekil 2 356
Mariestad 1 946
Mark 1 210
Mellerud 3 502
Munkedal 2 904
Mölndal 2 288
Orust 3 030
Partille 1 481
Skara 2 809
Skövde 2 096
Sotenäs 3 479
Stenungsund 1 925
Strömstad 4 081
Svenljunga 3 963
Tanum 3 639
Tibro 4 077
Tidaholm 3 490
Tjörn 3 818
Tranemo 1 679
Trollhättan 3 943
Töreboda 6 451
Uddevalla 2 512
Ulricehamn 1 724
Vara 2 506
Vårgårda 4 292
Vänersborg 2 848
Åmål 4 913
Öckerö 2 476
Västra Götalands län 3 056
Riket 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 978 945 1 320 852 988 1 114 1 283 2 303 4 149 3 752 2 174
Alingsås 588 700 822 840 739 1 041 1 342 2 077 3 542 2 780 1 663
Bengtsfors 2 259 1 927 2 386 3 406 4 290 3 945 4 458 4 833 6 614 6 349 6 011
Bollebygd 168 623 671 404 438 330 903 2 296 4 637 2 975 1 213
Borås 1 168 1 183 1 297 1 311 1 439 1 220 2 109 2 537 3 855 3 585 3 259
Dals-Ed 1 981 1 538 1 360 2 753 3 570 3 590 3 715 5 497 8 284 7 211 4 335
Essunga 2 141 1 991 2 302 2 344 2 319 3 608 5 363 7 143 9 229 6 893 4 111
Falköping 1 037 1 160 1 575 1 479 863 510 787 1 218 2 230 2 351 1 469
Färgelanda 1 840 1 415 1 983 3 260 2 823 2 944 3 074 3 754 6 835 5 465 3 026
Grästorp 2 120 1 156 1 428 996 1 136 1 239 2 120 4 251 7 275 6 644 4 479
Gullspång 2 864 4 041 4 746 4 742 4 838 8 194 7 365 8 418 13 469 10 185 8 053
Göteborg 1 037 816 841 486 687 642 625 1 947 3 332 2 581 1 820
Götene 1 220 695 931 1 150 1 288 1 343 1 592 2 982 6 369 6 730 3 889
Herrljunga 977 1 004 1 063 980 897 961 1 534 2 693 5 849 4 939 2 730
Hjo 495 299 372 457 737 2 261 2 515 3 525 7 387 4 478 2 479
Härryda 533 396 435 643 640 676 898 1 530 3 780 2 685 1 691
Karlsborg 1 120 652 597 472 1 356 2 610 2 761 4 431 7 798 7 256 3 736
Kungälv 611 292 569 716 744 1 070 1 475 2 088 3 804 3 463 2 286
Lerum 708 666 824 921 858 790 839 1 224 2 659 2 520 1 556
Lidköping 853 807 1 076 1 034 1 127 1 325 1 338 2 380 3 380 2 823 1 682
Lilla Edet 1 326 930 1 062 1 315 1 176 1 123 1 341 2 776 4 338 4 124 2 642
Lysekil 963 842 1 013 1 121 1 070 1 063 1 679 2 158 4 761 3 988 2 356
Mariestad 976 952 1 011 1 179 1 312 1 192 1 871 2 077 3 548 2 764 1 946
Mark 647 599 750 751 629 638 562 1 138 2 841 1 879 1 210
Mellerud 1 367 1 044 1 069 1 081 2 679 1 986 2 119 2 988 5 419 4 225 3 502
Munkedal 1 363 1 063 1 157 1 295 1 838 2 164 2 394 3 034 7 102 5 785 2 904
Mölndal 1 340 1 656 1 569 1 464 2 179 3 694 3 694 4 025 3 372 2 591 2 288
Orust 877 919 1 061 1 368 1 671 2 010 2 311 3 163 5 895 4 579 3 030
Partille 729 802 938 821 925 838 806 1 502 2 992 2 295 1 481
Skara 1 460 1 253 1 555 1 804 2 012 1 878 2 186 3 177 4 404 3 928 2 809
Skövde 1 059 960 952 1 031 1 061 1 118 1 220 1 155 2 205 2 328 2 096
Sotenäs 1 498 1 489 1 499 1 482 2 221 2 736 2 807 3 441 6 934 4 840 3 479
Stenungsund 1 193 1 260 1 345 1 473 1 497 1 541 1 857 2 682 4 398 3 065 1 925
Strömstad 1 112 910 1 212 1 194 1 495 1 940 2 068 2 879 4 932 5 007 4 081
Svenljunga 982 1 049 1 390 1 136 914 950 1 564 2 960 6 294 5 008 3 963
Tanum 786 785 1 009 863 1 203 2 002 2 554 3 778 6 979 5 540 3 639
Tibro 1 851 2 510 2 714 2 857 2 704 3 185 3 514 4 624 7 127 5 302 4 077
Tidaholm 1 475 1 260 1 378 1 476 1 420 1 381 2 303 3 534 6 287 5 126 3 490
Tjörn 763 435 623 1 029 1 108 1 082 1 408 2 688 6 557 5 254 3 818
Tranemo 955 1 087 1 141 872 1 261 1 899 2 477 3 303 5 301 3 255 1 679
Trollhättan 2 848 2 483 2 270 2 231 2 123 2 125 2 515 3 164 5 111 5 140 3 943
Töreboda 953 472 867 1 265 1 880 3 017 3 408 5 256 6 995 6 843 6 451
Uddevalla 1 343 1 234 1 353 1 297 1 374 1 510 1 480 2 245 3 915 3 536 2 512
Ulricehamn 561 784 792 777 612 745 1 560 2 069 3 733 2 851 1 724
Vara 815 744 892 969 1 002 1 219 1 294 1 774 3 680 3 661 2 506
Vårgårda 1 376 1 371 1 682 1 391 1 507 1 352 1 861 3 075 5 245 5 286 4 292
Vänersborg 1 542 1 256 1 282 1 276 1 362 1 466 1 800 2 402 4 568 3 966 2 848
Åmål 1 546 1 005 1 403 1 902 2 732 3 177 3 581 3 993 6 968 6 695 4 913
Öckerö 731 837 979 1 106 1 396 1 578 1 666 3 015 5 983 4 664 2 476
Västra Götalands län 1 207 1 108 1 277 1 369 1 554 1 837 2 163 3 086 5 354 4 473 3 056
Riket 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 304
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ale 100 97 135 87 101 114 131 235 424 384 222
Alingsås 100 119 140 143 126 177 228 353 602 473 283
Bengtsfors 100 85 106 151 190 175 197 214 293 281 266
Bollebygd 100 371 399 240 261 196 538 1 367 2 760 1 771 722
Borås 100 101 111 112 123 104 181 217 330 307 279
Dals-Ed 100 78 69 139 180 181 188 277 418 364 219
Essunga 100 93 108 109 108 169 250 334 431 322 192
Falköping 100 112 152 143 83 49 76 117 215 227 142
Färgelanda 100 77 108 177 153 160 167 204 371 297 164
Grästorp 100 55 67 47 54 58 100 201 343 313 211
Gullspång 100 141 166 166 169 286 257 294 470 356 281
Göteborg 100 79 81 47 66 62 60 188 321 249 176
Götene 100 57 76 94 106 110 130 244 522 552 319
Herrljunga 100 103 109 100 92 98 157 276 599 506 279
Hjo 100 60 75 92 149 457 508 712 1 492 905 501
Härryda 100 74 82 121 120 127 168 287 709 504 317
Karlsborg 100 58 53 42 121 233 247 396 696 648 334
Kungälv 100 48 93 117 122 175 241 342 623 567 374
Lerum 100 94 116 130 121 112 119 173 376 356 220
Lidköping 100 95 126 121 132 155 157 279 396 331 197
Lilla Edet 100 70 80 99 89 85 101 209 327 311 199
Lysekil 100 87 105 116 111 110 174 224 494 414 245
Mariestad 100 98 104 121 134 122 192 213 364 283 199
Mark 100 93 116 116 97 99 87 176 439 290 187
Mellerud 100 76 78 79 196 145 155 219 396 309 256
Munkedal 100 78 85 95 135 159 176 223 521 424 213
Mölndal 100 124 117 109 163 276 276 300 252 193 171
Orust 100 105 121 156 191 229 264 361 672 522 345
Partille 100 110 129 113 127 115 111 206 410 315 203
Skara 100 86 107 124 138 129 150 218 302 269 192
Skövde 100 91 90 97 100 106 115 109 208 220 198
Sotenäs 100 99 100 99 148 183 187 230 463 323 232
Stenungsund 100 106 113 123 125 129 156 225 369 257 161
Strömstad 100 82 109 107 134 174 186 259 444 450 367
Svenljunga 100 107 142 116 93 97 159 301 641 510 404
Tanum 100 100 128 110 153 255 325 481 888 705 463
Tibro 100 136 147 154 146 172 190 250 385 286 220
Tidaholm 100 85 93 100 96 94 156 240 426 348 237
Tjörn 100 57 82 135 145 142 185 352 859 689 500
Tranemo 100 114 119 91 132 199 259 346 555 341 176
Trollhättan 100 87 80 78 75 75 88 111 179 180 138
Töreboda 100 50 91 133 197 317 358 552 734 718 677
Uddevalla 100 92 101 97 102 112 110 167 292 263 187
Ulricehamn 100 140 141 139 109 133 278 369 665 508 307
Vara 100 91 109 119 123 150 159 218 452 449 307
Vårgårda 100 100 122 101 110 98 135 223 381 384 312
Vänersborg 100 81 83 83 88 95 117 156 296 257 185
Åmål 100 65 91 123 177 205 232 258 451 433 318
Öckerö 100 115 134 151 191 216 228 412 818 638 339
Västra Götalands län 100 92 106 113 129 152 179 256 444 371 253
Riket 100 96 111 123 135 149 175 242 421 350 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta