Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 3 752
Alingsås 2 780
Bengtsfors 6 349
Bollebygd 2 975
Borås 3 585
Dals-Ed 7 211
Essunga 6 893
Falköping 2 351
Färgelanda 5 465
Grästorp 6 644
Gullspång 10 185
Göteborg 2 581
Götene 6 730
Herrljunga 4 939
Hjo 4 478
Härryda 2 685
Karlsborg 7 256
Kungälv 3 463
Lerum 2 520
Lidköping 2 823
Lilla Edet 4 124
Lysekil 3 988
Mariestad 2 764
Mark 1 879
Mellerud 4 225
Munkedal 5 785
Mölndal 2 591
Orust 4 579
Partille 2 295
Skara 3 928
Skövde 2 328
Sotenäs 4 840
Stenungsund 3 065
Strömstad 5 007
Svenljunga 5 008
Tanum 5 540
Tibro 5 302
Tidaholm 5 126
Tjörn 5 254
Tranemo 3 255
Trollhättan 5 140
Töreboda 6 843
Uddevalla 3 536
Ulricehamn 2 851
Vara 3 661
Vårgårda 5 286
Vänersborg 3 966
Åmål 6 695
Öckerö 4 664
Västra Götalands län 4 473
Riket 4 565
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2007-2017. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 1 274 978 945 1 320 852 988 1 114 1 283 2 303 4 149 3 752
Alingsås 639 588 700 822 840 739 1 041 1 342 2 077 3 542 2 780
Bengtsfors 2 494 2 259 1 927 2 386 3 406 4 290 3 945 4 458 4 833 6 614 6 349
Bollebygd 107 168 623 671 404 438 330 903 2 296 4 637 2 975
Borås 1 229 1 168 1 183 1 297 1 311 1 439 1 220 2 109 2 537 3 855 3 585
Dals-Ed 2 616 1 981 1 538 1 360 2 753 3 570 3 590 3 715 5 497 8 284 7 211
Essunga 1 888 2 141 1 991 2 302 2 344 2 319 3 608 5 363 7 143 9 229 6 893
Falköping 1 279 1 037 1 160 1 575 1 479 863 510 787 1 218 2 230 2 351
Färgelanda 2 018 1 840 1 415 1 983 3 260 2 823 2 944 3 074 3 754 6 835 5 465
Grästorp 2 139 2 120 1 156 1 428 996 1 136 1 239 2 120 4 251 7 275 6 644
Gullspång 2 841 2 864 4 041 4 746 4 742 4 838 8 194 7 365 8 418 13 469 10 185
Göteborg 1 134 1 037 816 841 486 687 642 625 1 947 3 332 2 581
Götene 1 242 1 220 695 931 1 150 1 288 1 343 1 592 2 982 6 369 6 730
Herrljunga 1 268 977 1 004 1 063 980 897 961 1 534 2 693 5 849 4 939
Hjo 608 495 299 372 457 737 2 261 2 515 3 525 7 387 4 478
Härryda 565 533 396 435 643 640 676 898 1 530 3 780 2 685
Karlsborg 1 577 1 120 652 597 472 1 356 2 610 2 761 4 431 7 798 7 256
Kungälv 611 611 292 569 716 744 1 070 1 475 2 088 3 804 3 463
Lerum 705 708 666 824 921 858 790 839 1 224 2 659 2 520
Lidköping 925 853 807 1 076 1 034 1 127 1 325 1 338 2 380 3 380 2 823
Lilla Edet 1 479 1 326 930 1 062 1 315 1 176 1 123 1 341 2 776 4 338 4 124
Lysekil 1 322 963 842 1 013 1 121 1 070 1 063 1 679 2 158 4 761 3 988
Mariestad 1 373 976 952 1 011 1 179 1 312 1 192 1 871 2 077 3 548 2 764
Mark 600 647 599 750 751 629 638 562 1 138 2 841 1 879
Mellerud 1 429 1 367 1 044 1 069 1 081 2 679 1 986 2 119 2 988 5 419 4 225
Munkedal 2 105 1 363 1 063 1 157 1 295 1 838 2 164 2 394 3 034 7 102 5 785
Mölndal 1 499 1 340 1 656 1 569 1 464 2 179 3 694 3 694 4 025 3 372 2 591
Orust 823 877 919 1 061 1 368 1 671 2 010 2 311 3 163 5 895 4 579
Partille 648 729 802 938 821 925 838 806 1 502 2 992 2 295
Skara 2 083 1 460 1 253 1 555 1 804 2 012 1 878 2 186 3 177 4 404 3 928
Skövde 1 329 1 059 960 952 1 031 1 061 1 118 1 220 1 155 2 205 2 328
Sotenäs 1 676 1 498 1 489 1 499 1 482 2 221 2 736 2 807 3 441 6 934 4 840
Stenungsund 838 1 193 1 260 1 345 1 473 1 497 1 541 1 857 2 682 4 398 3 065
Strömstad 1 272 1 112 910 1 212 1 194 1 495 1 940 2 068 2 879 4 932 5 007
Svenljunga 817 982 1 049 1 390 1 136 914 950 1 564 2 960 6 294 5 008
Tanum 990 786 785 1 009 863 1 203 2 002 2 554 3 778 6 979 5 540
Tibro 2 371 1 851 2 510 2 714 2 857 2 704 3 185 3 514 4 624 7 127 5 302
Tidaholm 1 891 1 475 1 260 1 378 1 476 1 420 1 381 2 303 3 534 6 287 5 126
Tjörn 947 763 435 623 1 029 1 108 1 082 1 408 2 688 6 557 5 254
Tranemo 894 955 1 087 1 141 872 1 261 1 899 2 477 3 303 5 301 3 255
Trollhättan 3 049 2 848 2 483 2 270 2 231 2 123 2 125 2 515 3 164 5 111 5 140
Töreboda 1 621 953 472 867 1 265 1 880 3 017 3 408 5 256 6 995 6 843
Uddevalla 1 582 1 343 1 234 1 353 1 297 1 374 1 510 1 480 2 245 3 915 3 536
Ulricehamn 384 561 784 792 777 612 745 1 560 2 069 3 733 2 851
Vara 1 013 815 744 892 969 1 002 1 219 1 294 1 774 3 680 3 661
Vårgårda 1 369 1 376 1 371 1 682 1 391 1 507 1 352 1 861 3 075 5 245 5 286
Vänersborg 1 749 1 542 1 256 1 282 1 276 1 362 1 466 1 800 2 402 4 568 3 966
Åmål 1 950 1 546 1 005 1 403 1 902 2 732 3 177 3 581 3 993 6 968 6 695
Öckerö 656 731 837 979 1 106 1 396 1 578 1 666 3 015 5 983 4 664
Västra Götalands län 1 366 1 207 1 108 1 277 1 369 1 554 1 837 2 163 3 086 5 354 4 473
Riket 1 402 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ale 100 77 74 104 67 78 87 101 181 326 295
Alingsås 100 92 110 129 131 116 163 210 325 554 435
Bengtsfors 100 91 77 96 137 172 158 179 194 265 255
Bollebygd 100 157 582 627 378 409 308 844 2 146 4 334 2 780
Borås 100 95 96 106 107 117 99 172 206 314 292
Dals-Ed 100 76 59 52 105 136 137 142 210 317 276
Essunga 100 113 105 122 124 123 191 284 378 489 365
Falköping 100 81 91 123 116 67 40 62 95 174 184
Färgelanda 100 91 70 98 162 140 146 152 186 339 271
Grästorp 100 99 54 67 47 53 58 99 199 340 311
Gullspång 100 101 142 167 167 170 288 259 296 474 359
Göteborg 100 91 72 74 43 61 57 55 172 294 228
Götene 100 98 56 75 93 104 108 128 240 513 542
Herrljunga 100 77 79 84 77 71 76 121 212 461 390
Hjo 100 81 49 61 75 121 372 414 580 1 215 737
Härryda 100 94 70 77 114 113 120 159 271 669 475
Karlsborg 100 71 41 38 30 86 166 175 281 494 460
Kungälv 100 100 48 93 117 122 175 241 342 623 567
Lerum 100 100 94 117 131 122 112 119 174 377 357
Lidköping 100 92 87 116 112 122 143 145 257 365 305
Lilla Edet 100 90 63 72 89 80 76 91 188 293 279
Lysekil 100 73 64 77 85 81 80 127 163 360 302
Mariestad 100 71 69 74 86 96 87 136 151 258 201
Mark 100 108 100 125 125 105 106 94 190 474 313
Mellerud 100 96 73 75 76 187 139 148 209 379 296
Munkedal 100 65 50 55 62 87 103 114 144 337 275
Mölndal 100 89 110 105 98 145 246 246 269 225 173
Orust 100 107 112 129 166 203 244 281 384 716 556
Partille 100 113 124 145 127 143 129 124 232 462 354
Skara 100 70 60 75 87 97 90 105 153 211 189
Skövde 100 80 72 72 78 80 84 92 87 166 175
Sotenäs 100 89 89 89 88 133 163 167 205 414 289
Stenungsund 100 142 150 161 176 179 184 222 320 525 366
Strömstad 100 87 72 95 94 118 153 163 226 388 394
Svenljunga 100 120 128 170 139 112 116 191 362 770 613
Tanum 100 79 79 102 87 122 202 258 382 705 560
Tibro 100 78 106 114 120 114 134 148 195 301 224
Tidaholm 100 78 67 73 78 75 73 122 187 332 271
Tjörn 100 81 46 66 109 117 114 149 284 692 555
Tranemo 100 107 122 128 98 141 212 277 369 593 364
Trollhättan 100 93 81 74 73 70 70 82 104 168 169
Töreboda 100 59 29 53 78 116 186 210 324 432 422
Uddevalla 100 85 78 86 82 87 95 94 142 247 224
Ulricehamn 100 146 204 206 202 159 194 406 539 972 742
Vara 100 80 73 88 96 99 120 128 175 363 361
Vårgårda 100 101 100 123 102 110 99 136 225 383 386
Vänersborg 100 88 72 73 73 78 84 103 137 261 227
Åmål 100 79 52 72 98 140 163 184 205 357 343
Öckerö 100 111 128 149 169 213 241 254 460 912 711
Västra Götalands län 100 88 81 93 100 114 134 158 226 392 327
Riket 100 93 90 103 115 126 139 163 225 392 326

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta