Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Ale 381 98,7 94,9 93,0 94,9 97,3 92,0 89,6 90,1
Alingsås 491 96,9 94,2 92,7 95,4 96,5 89,6 89,4 94,6
Bengtsfors 85 93,2 93,7 96,2 89,7 91,0 88,0 78,7 92,1
Bollebygd 135 98,5 90,9 91,6 90,2 93,9 82,6 84,1 92,4
Borås 1 111 97,5 94,1 94,0 95,8 96,4 91,1 91,1 93,7
Dals-Ed 51 100,0 96,0 94,0 100,0 100,0 100,0 96,0 94,0
Essunga 63 98,4 90,5 87,3 85,7 93,7 84,1 73,0 90,0
Falköping 312 97,1 94,1 93,1 92,5 96,7 88,5 90,8 98,3
Färgelanda 74 100,0 89,2 91,9 85,1 94,6 82,4 77,0 87,8
Grästorp 56 100,0 94,3 100,0 98,1 100,0 100,0 96,2 100,0
Gullspång 28 96,4 96,4 96,4 100,0 100,0 92,9 92,9 92,9
Göteborg 4 803 98,0 95,0 94,8 96,1 96,9 92,2 91,6 94,3
Götene 155 98,0 97,4 98,0 95,4 98,0 96,7 94,8 98,0
Herrljunga 88 94,0 95,1 93,8 92,5 98,8 93,8 93,8 92,4
Hjo 98 97,9 90,4 95,7 92,6 95,7 94,7 81,9 96,8
Härryda 568 97,3 95,6 94,8 95,7 97,3 91,4 91,4 94,8
Karlsborg 64 96,8 90,6 92,1 93,7 95,2 90,3 88,7 93,5
Kungälv 586 98,6 96,7 95,5 96,7 97,6 93,4 94,1 97,4
Lerum 658 99,1 95,3 95,5 95,8 98,0 90,8 92,4 96,1
Lidköping 449 98,9 95,7 94,7 96,1 97,5 91,3 92,0 95,4
Lilla Edet 155 98,7 89,3 94,0 98,0 98,7 88,6 87,9 93,4
Lysekil 111 93,6 89,1 92,7 93,6 98,2 92,7 83,6 92,7
Mariestad 240 96,6 93,2 93,2 93,1 97,0 89,2 81,9 86,3
Mark 382 97,3 90,1 92,2 89,8 95,4 90,1 81,0 90,3
Mellerud 74 94,5 93,2 93,2 91,8 98,6 89,0 94,5 90,5
Munkedal 106 94,2 87,3 88,2 90,2 94,1 77,8 81,8 88,1
Mölndal 792 97,3 96,2 96,6 96,3 97,6 95,0 94,2 96,3
Orust 150 92,5 95,2 95,9 94,6 94,6 88,3 87,6 95,3
Partille 548 99,3 94,4 95,9 95,6 97,8 95,4 92,9 95,9
Skara 164 96,9 88,7 88,7 91,2 95,0 91,3 88,1 89,2
Skövde 556 99,1 95,8 96,5 96,2 97,3 92,9 93,0 96,5
Sotenäs 76 97,4 90,8 93,4 90,8 98,7 92,1 93,4 94,7
Stenungsund 338 98,8 94,8 94,8 94,3 97,9 89,7 88,8 97,0
Strömstad 129 96,9 95,3 90,6 93,8 96,9 91,4 90,6 95,3
Svenljunga 131 98,4 95,0 91,8 96,7 96,7 89,3 89,2 94,2
Tanum 133 97,7 96,9 96,1 98,4 98,5 93,8 91,5 95,4
Tibro 105 98,0 97,1 98,1 91,3 98,1 95,1 93,2 100,0
Tidaholm 119 94,9 96,5 97,4 95,6 97,4 89,7 89,7 90,4
Tjörn 155 98,1 94,8 95,4 94,2 98,7 92,2 87,7 94,1
Tranemo 119 97,4 97,4 95,7 94,0 99,1 99,1 92,2 98,3
Trollhättan 549 97,6 93,1 94,6 93,7 96,3 92,2 91,0 96,3
Töreboda 84 96,3 92,6 96,3 86,3 96,3 93,8 92,5 97,5
Uddevalla 567 98,2 94,5 93,9 94,1 96,3 89,0 88,5 94,2
Ulricehamn 259 98,0 97,6 98,0 96,0 98,4 95,6 92,9 96,8
Vara 187 90,8 94,5 96,1 94,5 92,8 94,5 91,7 95,6
Vårgårda 156 98,0 92,1 92,7 94,0 98,7 96,7 91,4 94,7
Vänersborg 405 97,0 91,0 93,5 91,5 92,3 83,9 82,4 89,6
Åmål 112 98,2 93,8 92,9 95,5 96,4 94,6 96,4 95,5
Öckerö 151 98,6 92,6 94,0 93,3 97,3 90,6 89,3 93,3
Västra Götalands län 17 309 97,7 94,5 94,6 95,0 96,8 91,7 90,6 94,5
Riket 104 304 97,8 94,5 94,6 95,4 97,0 91,5 90,3 94,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta