Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Västra Götalands län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

42 898

59 576

102 474

9,9

13,3

11,6

Gymnasium högst 2 år

74 663

98 726

173 389

17,3

22,0

19,7

Gymnasium 3 år

94 154

110 196

204 350

21,8

24,5

23,2

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

70 457

69 377

139 834

16,3

15,4

15,9

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

138 205

94 482

232 687

32,0

21,0

26,4

Forskarutbildning

4 711

6 628

11 339

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

7 258

10 445

17 703

1,7

2,3

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

432 346

449 430

881 776

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

609 983

9,6

13,0

12,0

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 114 358

17,9

22,6

21,9

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 123 794

21,5

24,2

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

783 289

15,9

15,2

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 290 526

32,0

20,9

25,4

Forskarutbildning

29 808

39 075

65 205

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

100 356

1,9

2,6

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Västra Götalands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,9

13,4

12,9

12,4

11,9

11,5

11,2

10,8

10,6

10,3

9,9

Gymnasium högst 2 år

25,8

24,9

23,9

23,1

22,3

21,4

20,6

19,7

18,9

18,1

17,3

Gymnasium 3 år

18,7

19,1

19,5

19,8

20,2

20,5

20,9

21,3

21,5

21,7

21,8

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,0

15,2

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

16,0

16,1

16,3

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

24,6

25,4

26,2

27,1

27,9

28,6

29,3

30,0

30,6

31,2

32,0

Forskarutbildning

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

Uppgift saknas

1,2

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,4

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

18,4

17,8

17,3

16,6

16,1

15,5

15,0

14,5

14,2

13,7

13,3

Gymnasium högst 2 år

27,8

27,3

26,7

26,3

25,9

25,4

24,8

24,2

23,5

22,7

22,0

Gymnasium 3 år

19,6

20,0

20,5

21,0

21,4

22,0

22,5

23,1

23,5

24,1

24,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,7

13,9

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,7

18,0

18,4

18,8

19,1

19,4

19,7

20,0

20,3

20,5

21,0

Forskarutbildning

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,9

2,2

2,3

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4