Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2020-07-15
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser månadsvis

                         

Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

206

216

238

321

247

225

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

29

9

23

25

38

18

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

12

10

16

25

37

8

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

13

13

19

25

20

15

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

15

11

28

21

12

15

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

12

17

8

9

8

12

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

12

12

10

14

8

11

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

1

1

1

7

2

4

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

6

4

13

12

7

 

 

 

 

 

 

Skåne län

99

93

144

133

107

94

 

 

 

 

 

 

Hallands län

16

21

20

20

7

18

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

87

89

110

115

99

79

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

12

6

25

15

18

17

 

 

 

 

 

 

Örebro län

16

12

22

36

8

20

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

16

13

17

21

25

12

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

16

17

12

11

19

14

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

16

13

20

16

16

20

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

14

11

12

11

8

15

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

7

11

13

14

4

3

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

8

8

13

13

14

16

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

13

8

15

15

17

12

 

 

 

 

 

 

Riket

625

597

770

880

726

635

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

214

183

197

253

256

264

177

180

200

265

233

186

Uppsala län

26

18

21

22

15

26

9

15

27

24

19

23

Södermanlands län

16

15

12

19

17

9

19

15

17

19

14

11

Östergötlands län

19

19

21

25

19

14

14

13

22

27

24

11

Jönköpings län

22

14

14

15

17

8

14

8

15

12

18

12

Kronobergs län

14

11

10

7

4

10

9

5

11

9

6

7

Kalmar län

11

9

13

18

11

18

9

9

12

21

11

10

Gotlands län

3

8

5

2

3

2

2

1

4

3

7

2

Blekinge län

6

7

6

3

7

2

3

8

5

10

10

5

Skåne län

85

88

92

77

79

91

72

55

94

123

93

92

Hallands län

11

19

11

15

12

16

12

8

11

25

19

6

Västra Götalands län

71

73

90

93

67

102

76

72

85

108

88

66

Värmlands län

5

12

20

11

12

13

11

15

19

13

14

9

Örebro län

12

16

17

22

21

12

14

9

17

17

21

14

Västmanlands län

14

12

11

16

20

11

11

5

20

20

8

14

Dalarnas län

21

9

15

9

12

12

9

6

7

14

12

10

Gävleborgs län

11

10

10

15

20

16

12

10

15

17

10

20

Västernorrlands län

12

7

20

15

16

8

16

6

9

17

15

10

Jämtlands län

6

7

6

9

8

8

5

2

3

10

6

7

Västerbottens län

12

8

8

8

11

8

10

5

11

13

16

8

Norrbottens län

6

8

15

13

6

14

10

14

5

14

12

6

Riket

597

553

614

667

633

664

514

461

609

781

656

529

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Antal företagskonkurser månadsvis

                         

Region

2020

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

206

216

238

321

247

225

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

29

9

23

25

38

18

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

12

10

16

25

37

8

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

13

13

19

25

20

15

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

15

11

28

21

12

15

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

12

17

8

9

8

12

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

12

12

10

14

8

11

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

1

1

1

7

2

4

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

6

4

13

12

7

 

 

 

 

 

 

Skåne län

99

93

144

133

107

94

 

 

 

 

 

 

Hallands län

16

21

20

20

7

18

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

87

89

110

115

99

79