Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Falkenberg 727 3,4
Halmstad 1 930 3,8
Hylte 190 3,7
Kungsbacka 779 1,9
Laholm 357 3,0
Varberg 740 2,4
Hallands län 4 723 2,9
Riket 187 000 3,7

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

2008

3 874

150 284

2,7

3,4

2009

6 429

236 828

4,3

5,7

2010

6 438

231 288

4,3

4,9

2011

5 410

206 431

3,7

4,6

2012

5 482

212 898

3,7

4,6

2013

5 518

214 295

3,6

4,5

2014

5 121

202 463

3,4

4,3

2015

5 117

194 385

3,4

4,1

2016

5 446

189 718

3,6

4,0

2017

5 291

191 927

3,4

4,0

2018

5 008

185 710

3,2

3,8

2019

4 724

187 000

2,9

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Hallands län

Riket

2008

100

100

2009

166

158

2010

166

154

2011

140

137

2012

142

142

2013

142

143

2014

132

135

2015

132

129

2016

141

126

2017

137

128

2018

129

124

2019

122

124

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta