Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2018-05-02
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2017, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 1 653 28 16,9
Uppsala län 860 12 14,0
Södermanlands län 664 14 21,1
Östergötlands län 1 146 20 17,5
Jönköpings län 773 12 15,5
Kronobergs län 465 7 15,1
Kalmar län 544 9 16,5
Gotlands län 382 4 10,5
Blekinge län 304 5 16,4
Skåne län 2 051 34 16,6
Hallands län 1 111 19 17,1
Västra Götalands län 2 394 30 12,5
Värmlands län 431 5 11,6
Örebro län 468 6 12,8
Västmanlands län 527 10 19,0
Dalarnas län 415 4 9,6
Gävleborgs län 240 3 12,5
Västernorrlands län 254 3 11,8
Jämtlands län 384 4 10,4
Västerbottens län 137 2 14,6
Norrbottens län 73 2 27,4
Riket 15 276 231 15,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta