Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Norrbottens län

Riket

Kvinnor

Män      

Kvinnor

Män      

Cirkulationsorganens sjukdomar

342

393

304

292

Tumörer

247

241

221

241

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

138

101

85

49

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

51

92

38

64

Andningsorganens sjukdomar

92

88

73

65

Sjukdomar i nervsystemet

82

58

64

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

33

35

27

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

48

34

32

24

Matsmältningsorganens sjukdomar

47

32

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

23

28

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

16

16

14

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

5

6

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

3

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

3

3

2

Vissa perinatala tillstånd

1

3

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

3

1

2

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 134

1 132

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta